Uddannelsen af lønmedarbejdere bliver en del af kontoruddannelsen

Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser vil med en justering af kontoruddannelsen søge at imødekomme efterspørgslen efter lønmedarbejdere. De to specialer administration og økonomi vil kunne tilpasses en specialisering i lønadministration, hvad enten der er tale om en intern funktion i en virksomhed eller en serviceydelse til eksterne kunder.

Kontoruddannelsen har allerede et speciale rettet mod virksomhedens interne økonomifunktion, hvor man kan uddanne både en all round regnskabsmedarbejder og en mere specialiseret controller.

Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser har netop besluttet, at det fremover også skal være muligt at uddanne elever til virksomhedens lønfunktion. Udvalget indstiller derfor i sin udviklingsredegørelse for 2024 til Børne- og Undervisningsministeriet, at specialet økonomi justeres, så det kan rumme uddannelsesforløb rettet henholdsvis mod den nuværende profil til regnskabsmedarbejder/controller og mod en ny profil som lønmedarbejder.

Det faglige udvalg har haft kontakt til både virksomheder og skoler, der alle har efterspurgt et uddannelsesforløb rettet mod lønadministration, og hvis indstillingen godkendes i ministeriet, vil forløbet blive en realitet den 1. august 2024 - med forbehold for lovgivningsprocessen vedr. uddannelsesbekendtgørelsen

Kontakten til virksomheder og skoler har vist, at der ikke er en entydig kompetenceprofil for lønmedarbejdere, idet nogle virksomheder ser lønadministration som en del af økonomifunktionen, mens andre virksomheder organisatorisk betragter lønadministration som en mere administrativ funktion.

Justeringen af specialet økonomi vil være rettet mod de virksomheder, hvor økonomifunktionen håndterer lønadministration. Det er derimod allerede inden for de eksisterende rammer muligt at udbyde et uddannelsesforløb inden for specialet administration, der sætter fokus på HR og løn, og flere skoler er allerede begyndt at udbyde forløb, hvor eleverne på administration tilbydes en specialisering gennem de valgfrie specialefag Løn og lovgivning og HR og personaleadministration samt fag i kvalitetssikring og virksomhedsøkonomi.

loen