Slut med begrænsninger for eventkoordinatorelever fra årsskiftet

Flere virksomheder bliver godkendt til at have eventkoordinatorelever. Det har den positive effekt, at der fra 2024 er frit optag på grundforløbet på eventkoordinatoruddannelsen.

eventkoordinator

Der er godt gang i antallet af events, både store og små, i de danske virksomheder. Derfor bliver flere virksomheder nu godkendt til at oplære eventkoordinatorelever og det giver derfor ikke længere mening at have en begrænsning på optaget til uddannelsen. Det betyder, at der fra 2024 er frit optag på uddannelsen.

- Kvoten er ikke længere en barriere for at unge kan vælge en fremtid som eventkoordinator. Dimensioneringen har været noget, der har kunnet tale elever fra at vælge uddannelsen, men fra nytår er det ikke længere tilfældet, og det er glædeligt. For det sender et vigtigt signal om, at uddannelsen er inde i en meget positiv udvikling, og at der er plads til endnu flere dygtige elever, siger formand i Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet, Kristi Maire Rammo, HK Privat.

Ændringerne skyldes blandt andet, at eleverne i højere grad end tidligere finder lærepladser

- Det er et stort skridt i den rigtige retning, at vi ser en stigning i antallet af virksomheder, der bliver godkendt og dermed kan se en fordel i at have en eventkoordinatorelev ansat. Sammenholdt med, at uddannelsen ikke længere vil være dimensioneret, vil det, forhåbentligt, betyde at flere vil søge mod uddannelsen, og at vi kan få flere faglærte ud i virksomhederne, siger næstformand i Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet, Marianne Kragh, Dansk Erhverv.

Siden 2021 er der blevet godkendt 164 nye læresteder. Størstedelen er kommet i Region Hovedstaden, hvor også den største skole indenfor eventkoordinatoruddannelsen, NEXT, ligger. Dernæst kommer Region Midtjylland. Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet har siden 2021 haft et igangværende trepartsinitiativ, hvor Aarhus Business College har opsøgt nye brancher for at få dem til at interessere sig for uddannelsen. Det har resulteret i en jævn stigning i antallet af igangværende uddannelsesaftaler, hvilket også kan aflæses af nedenstående graf.

eventudviklingielever

 

Her ligger de virksomheder, som bliver godkendt til eventkoordinatorelever.

 

2021

2022

2023

Hovedtotal

Region Hovedstaden

28

25

14

67

Region Midtjylland

14

16

7

37

Region Nordjylland

5

5

3

13

Region Sjælland

11

2

4

17

Region Syddanmark

18

8

3

29

Hovedtotal

76

56

32

164