Ny fælles standard for grundforløbsprøven

I sommeren 2022 blev alle uddannelsesspecifikke fag på grundforløbets 2. del nybeskrevet, og det medførte, at skolernes fælles standard for grundforløbsprøven også skulle justeres.

STUK initierede derfor i sommeren 2022, at der blev igangsat et udviklingsarbejde på det merkantile område, og for hver uddannelse blev der nedsat et skolenetværk, som hver især nedsatte en arbejdsgruppe til at udvikle standarden. 

Arbejdsgrupperne har nu udarbejdet standarderne og udsendt dem til alle skoler. I øjeblikket er det også muligt at hente dem på Aalborg Handelsskoles website

Det er skolernes egen fælles standard, og den er obligatorisk for alle skoler at benytte, og Uddannelsesnævnet henviser derfor til skolenetværkene, hvis man har spørgsmål eller kommentarer. Arbejdsgrupperne har allerede afholdt 4 præsentationsmøder, som har været velbesøgt af skolenetværkene, og i øjeblikket planlægger arbejdsgrupperne også at afholde 3 webinarer, hvor de vil gå i dybden med tre forskellige temaer:

  • 6. december. USF-undervisningstilrettelæggelse og gennemførelse
  • 18. januar. Grundforløbsprøven
  • 16. maj. Råd og vejledning til eksaminator og censor ved grundforløbsprøverne

Tilmelding til webinarene sker HER.

Skolens opgave til grundforløbsprøven skal sendes til de faglige udvalg

De faglige udvalg er ikke involveret i udviklingen af den fælles standard for prøve, men skal dog følge arbejdet med skolernes grundforløbsprøver, og derfor er det fastlagt i hovedbekendtgørelsens § 27, stk. 7, at alle skoler skal sende deres opgaver til de faglige udvalg, når der har været afholdt grundforløbsprøver. Det betyder konkret, at skolen skal indsende den opgave, som der er udarbejdet til elevernes grundforløbsprøve. På Uddannelsesnævnets hjemmeside kan I læse nærmere om, hvordan I indsender opgaverne til de faglige udvalg.