Forrygende lærepladskonference i Aarhus

Mere end 90 lærepladskonsulenter mødte op til dette års lærepladskonference i Aarhus, hvor de blev klædt på med den nyeste viden og inspiration fra kollegaer fra hele landet.

Lærepladskonsulenternes store udfordring i øjeblikket er at skaffe elever til de ledige lærepladser. Konjunkturerne og samfundets megatrends gør det heller ikke lettere for dem. Men alligevel var der masser af positivisme, da de faglige udvalg gennem Uddannelsesnævnet onsdag den 15. november fyldte konferencelokalerne op på Hotel Helnan Marselis i Aarhus til den årlige lærepladskonference.

- Det kan godt være, at der er mange negative overskrifter om blandt andet mangel på elever, men når man kommer rundt og ser hvordan de elever, der trods alt er, arbejder, så er det svært at være negativ. Gennem de seneste par måneder har jeg været til flere prisoverrækkelser, hvor dygtige elever har gjort en forskel for deres virksomhed og efterfølgende er blevet belønnet med priser for deres arbejde. Så de positive historier findes derude og det er vores håb, at I alle tager hjem herfra med et positivt mindset, sagde Michael Kjær Pedersen, Uddannelsesnævnets direktør i sin velkomst inden han først gav ordet til Stina Vrang Elias, som er direktør for Tænketanken DEA og formand for Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU).

Hun gennemgik udviklingen på området – særligt med fokus på, hvordan nutidens unge bliver mødt af uanede mængder af muligheder samt sjældent får lov til at slå sig. Hverken psykisk eller fysisk og derfor udskydes de uddannelsesvalg til senere og senere i livet – for man er bange for at vælge forkert.

- Men livet gør jo ondt en gang imellem og det kan også vendes til noget positivt, sagde Stina Vrang Elias.

Og der sker mange positive ting på det merkantile uddannelsesområde, og ny og interessant viden kommer hele tiden til gennem de projekter, der bliver finansieret af AUB-midlerne gennem trepartsaftalen fra 2020. Det var blandt andet den viden, som lærepladskonsulenterne var kommet til Aarhus for at få fingre i.

Det kunne de gøre ved at deltage i to af fire workshops i løbet af dagen. Her var der mulighed for at høre nyt om: Tiltrækning af elever til uddannelserne – hvad virker?, Samarbejde med kommuner, gymnasier m.fl., Tidlig aftaleindgåelse og øget overgang til hovedforløbet eller få indblik i hvad Geografiske barrierer betyder for optaget.
Oplæggene til workshopsene blev foretaget af lærepladskonsulenter fra Aalborg Handelsskole, Tradium, BCSyd og Next. Derudover var der oplæg fra virksomhederne Implement og CompanYoung.

Derudover bød dagen på et oplæg om Lærepladsen.dk – den fælles digitale platform, hvor Anders Caprani og Martin Ulsøe-Hansen fra Styrelsen for IT og Læring fortalte om udviklingen af systemet samt tog imod (mange) spørgsmål fra salen.

forrygendelaerepladskonferenceiaarhus