Virksomhederne er meget tilfredse med merkantile elever

De merkantile uddannelseselever får pæne karakterer fra deres læresteder, som scorer eleverne højere end gennemsnittet for alle fag.

De merkantile elever klarer sig stadig godt i forhold til andre uddannelser, hvor man bruger en del af tiden ude i en virksomhed for at tilegne sig viden. Virksomhederne er nemlig meget tilfredse med eleverne og mener, at de gør et godt arbejde på deres elevplads. Det viser et dyk ned i den årlige virksomhedstilfredshedsundersøgelse, som udgives af Børne- og Undervisningsministeriet og hvor virksomhederne bliver bedt om at vurdere eleverne.

Tallene viser, at der er en generel tilfredshed med eleverne. Samtidig kan man aflæse en positiv udvikling gennem de seneste fem år, hvor tilfredsheden generelt er steget på alle de fire spørgsmål, som udgør indikatoren virksomhedernes oplevelse af eleverne, og som er den ene af de to tilfredshedsindikatorer, som Børne- og Undervisningsministeriet måler på.

Uddannelsesnævnet har omregnet besvarelserne fra virksomhederne, så de passer til en ti-skala og her ligger tallene på tværs af alle uddannelser mellem 7,92 og 8,48 i de fire spørgsmål, som omhandler virksomhedernes tilfredshed med eleverne i 2023.

Isolerer man tallene for de merkantile uddannelser, så ligger tallene godt et halvt point højere og strækker sig fra 8,24 til et rent tital. Igen for besvarelser fra 2023.

Alle tallene er gået frem i forhold til for seks år siden og det viser, at virksomhederne er særdeles tilfredse med de elever, de får i oplæring ude i virksomhederne. Særligt er der stor tilfredshed med elevernes motivation. På spørgsmålet om ” Eleven/eleverne er motiverede for at lære nyt” ligger svarene for de merkantile i top.

Foldes de merkantile fag ud i deres enkelte fagområder, så er event- og fitnessuddannelserne de store topscorere og skiftes til at være i top i de fire spørgsmål. Her er virksomhederne særdeles tilfredse med eleverne, og igen er det motivationen for at lære nyt, der topper listen.

Du kan se de fire spørgsmål og se scoren på de fire spørgsmål i grafen. Her kan du også sammenligne svarene og udviklingen tilbage fra 2016 og frem til og med de nyeste tal.

Se tallene her (hvis du læser dette på en telefon, kan du med fordel vende skærmen horisontalt for at få mere overblik over den interaktive graf):