Investér i mødet med rollemodeller i øjenhøjde

Serie: Kontoruddannelsen – sådan tiltrækker og fastholder man elever. Artikelserien er udarbejdet til Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i forlængelse af analysen om rollemodeller.

- For tre år siden havde vi kun en håndfuld, men i dag er mere end 85 elever blevet en del af netværket.

Sådan fortæller Jens Christian Linde og Marc Lefkowitz, der begge er lærere på EUX- gymnasiet på Niels Brock, om de afgangselever, der hvert år dedikerer tid og engagement til at komme ud og agere rollemodeller ved arrangementer til stor inspiration for nuværende og kommende elever.

For første- og andetårseleverne på EUX-gymnasiet kan det netop være mødet med rolle-modellerne og deres personlige fortællinger, der gør, at de selv finder motivationen til at søge en læreplads og dermed påbegynder hovedforløbet på kontoruddannelsen efter det studiekompetencegivende forløb.

Konceptet for brugen af rollemodeller på Niels Brock blev udviklet i et forsøg på at imødegå udfordringen med et stigende fald i andelen af elever, der valgte hovedforløbet til, og som dermed gik glip af den værdifulde erfaring, der ellers udgør en stor del af EUX-uddannelsens faglige DNA.

Ifølge Jens Christian Linde var en af hovedårsagerne til tendensen forbundet med den psykiske barriere og uvished, der ligger i arbejdet som elev med selv at skulle kontakte virksomheder og sende uopfordrede ansøgninger for at kunne lande en læreplads.

- Løsningen på problemet var at lade eleverne møde nogen i øjenhøjde, som de kunne spejle sig i, fordi de selv havde stået i den samme situation for blot et halvt år siden, forklarer han om det initiativ, der senere skulle lægge grundstenen for den netværksgruppe, der i dag er en integreret del af skolens stærke kultur.
I første omgang var opgaven for rollemodellerne i netværket at tage rundt i EUX-klasserne og fortælle om deres vej ud til den læreplads, hvor de er i gang med hovedforløbet.

Om skolens kultur fortæller Jens Christian Linde og Marc Lefkowitz, at eleverne er opsatte på at tage del i fællesskabet og ikke mindst give noget tilbage, når de efter to år for sidste gang har forladt bygningen i det indre København som EUX-elever.

Netværksgruppen blev dannet for tre år siden, og i begyndelsen var det Jens Christian Linde og Marc Lefkowitz, der selv prikkede tidligere elever på skulderen for at høre, om de til skolens årlige Karrieredag ville komme og fortælle om deres oplevelse med at være fx kontorelev. Formatet skabte et trygt rum, hvor særligt andetårselever kunne få svar

på deres spørgsmål, finde inspiration til deres videre uddannelsesforløb og samtidigt få afbødet de usikkerheder, der kan opstå i lærepladssøgningen. I begyndelsen var det primært andetårseleverne, der fik besøg, men så småt er førsteårseleverne også blevet en del af ordningen.

For rollemodellerne betød konceptet, at de med stolthed kunne dele ud af deres erfaringer og møde andre i det nyopstartede netværk som flere, ifølge Marc Lefkowitz, var beærede over at være en del af.

Kontakten til de tidligere elever, der enten var i gang med eller netop havde afsluttet hoved-forløbet, foregik via Facebook, hvor der også blev oprettet en særskilt gruppe, hvis medlems- tal på kort tid blev mere end fordoblet.

I takt med, at konceptet har vundet indpas hos eleverne, og flere blev en del af netværket, er antallet af aktiviteter også steget. Foruden oplæg på Karrieredagen bruges rollemodellerne også som repræsentanter for Niels Brock til Åbent Hus-arrangementer, ligesom de nu også kommer rundt i grundforløbsklasserne og fortæller om deres lærepladser. Med tiden er frokoster for rollemodellerne med skolens ledelse også blevet til en fast del af konceptet, og på sigt er det hensigten, at netværksgruppen får sin helt egen fredagscafé én gang om året, hvor alle lærerne samt ledelsen mere uformelt kan mødes på kryds og tværs.

Opbygningen af netværket har været en stor succes, men til trods for, at der nu er flere yngre elever, der melder sig ind, end der er ældre, som forlader det, har det ifølge de to lærere krævet meget arbejde at få udviklet konceptet.

- I løbet af sidste semester og frem til, at de startede i hovedforløbet, har jeg cirka ti gange kontaktet eleverne enkeltvis, og det er en stor opgave at fastholde den personlige kontakt, fortæller Marc Lefkowitz, der påpeger, at relationsopbygningen ikke blot kan klares med et fælles opslag i Facebook-gruppen.

Nu er netværket selvsupplerende, og der er flere, som melder sig på banen, end der egentlig er behov for. Det er et luksusproblem for de to ansvarlige. De fortæller, at det har krævet prioritering af arbejdet fra ledelsens side ved dels at give rollemodellerne en fremtrædende plads til arrangementer, ligesom der konkret har været afsat timer til, at de to har kunnet arbejde med at sikre systematik i overblikket over netværkets medlemmer og ikke mindst den personlige relationsdannelse. Samtidig har det krævet forståelse fra de andre lærere, når rollemodellerne har brugt tid på at besøge deres klasser og fortælle om deres erfaringer.

Jens Christian Linde og Marc Lefkowitz kan konstatere, at indsatsen har været godt givet ud, hvilket de kan mærke på det store engagement og den store ressource, netværket af rollemodeller er. Og så understreger de, at andre skoler også kan gøre noget lignende – også selvom man ikke har hundredvis af elever i en Facebook-gruppe. Det handler mest af alt om at skabe personlige relationer til eleverne og systematik i arbejdet hermed.

Ser man tilbage på de få år, der er gået, siden konceptet blev skabt, hersker der ingen tvivl om, hvilken værdi netværket af rollemodeller ikke blot har fået for overgangen til hovedforløb, men også for skolens kultur, fællesskab og sammenhold.

Du kan læse analysen om tiltrækning ved at klikke HER.

Vil du læse de øvrige artikler i serien, kan de findes ved at klikke på linkende nedenfor:

Giv de unge oplevelser med et job og ikke kun information om uddannelse

Vis, hvad kontoruddannelsen kan, i stedet for at fortælle om det

Skab interesse for kontoruddannelsen med gamification

rollemodeller