Giv de unge oplevelser med et job og ikke kun information om uddannelse

Serie: Kontoruddannelsen – sådan tiltrækker og fastholder man elever. Artikelserien er udarbejdet til Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i forlængelse af analysen om rollemodeller.

Hvordan får man flere til at vælge en erhvervsuddannelse?

I Odense Kommune er en del af svaret deres målrettede arbejde med udviklingen af en interaktiv læringsarena, der gennem oplevelser snarere end almindelig vejledning giver de unge mod på at prøve kræfter med de mere end 100 forskellige erhvervsuddannelser, der udbydes i Danmark.

Den interaktive læringsarena går under navnet ErhvervsTanken og består af flere sammen-hængende lokaler, der er udstyret med en række digitale og analoge materialer, som de besøgende via en app skal bruge i en række missioner om de forskellige fag. Missionerne løses ved, at man enten tager et billede, optager en kort video eller scanner en QR-kode.

ErhvervsTanken, der tidligere var døbt Den Grønne Boks, har eksisteret siden 2015 og er et samarbejde mellem Odense Kommune og de fem fynske erhvervsskoler – Kold, Syd-dansk Erhvervsskole, Dalum Landbrugsskole, Tietgen Business og Social- og Sundheds-skolen Fyn. Målgruppen er elever i 7.-10. klasse, men også forældre, virksomheder og andre interesserede inviteres ind for at udforske, hvad erhvervsuddannelserne har at tilbyde.

Og hvordan illustreres det så bedst?

Spørger man Jørgen B. Jensen, ErhvervsTankens UU-vejleder og daglige driftskoordinator, er det ved at give de unge et konkret indblik i, hvilke arbejdsopgaver der kan vente på den anden side af skolebænken.

- Tidligere, når vi afholdt brobygning eller introkurser for 8. klasserne, var det målrettet en uddannelse. I dag ønsker jeg, at fokus bliver flyttet hen til en virksomhed eller et specifikt arbejde, fortæller han.

Kommer man som elev på besøg hos ErhvervsTanken, skal man derfor ikke forvente traditi-onelle klasseværelsesoplæg om erhvervsuddannelserne, men derimod udfordrende missi-oner skræddersyet til de opgaver, man fx møder som kontoruddannet på arbejdsmarkedet.

- Vi arbejder med at få så mange sanser i spil som muligt for at gøre det spændende og over-raskende for de unge, forklarer Jørgen B. Jensen med henvisning til det virvar af materialer i form af værktøjer, følekasser, arbejdstøj, touchskærme og VR-briller, som ErhvervsTanken indeholder.

Det er dog ikke kun missioner, man stilles over for, når man træder ind i containeren, men også personlige beretninger fra repræsentanter for de forskellige erhvervsuddannelser. På de store touchskærme vises der interviews med unge, der passioneret fortæller om deres uddannelse og besvarer spørgsmål, som de besøgende selv kan vælge imellem.

- Et spørgsmål kunne være, hvorfor de har valgt deres uddannelse, eller hvad deres fremtids-planer er, fortæller Jørgen B. Jensen, der generelt har oplevet, at de unge har været glade for at kunne høre om erfaringer og refleksioner fra rollemodeller, som de kan spejle sig i.

Til trods for den store positive feedback fra eleverne, er det ifølge Jørgen B. Jensen dog vigtigt, at et besøg hos ErhvervsTanken også kombineres med brobygningsaktiviteter, særligt virksomhedsbesøg.

- Virksomhederne ved noget om det, de arbejder med, og de er interesserede i at gøre sig synlige og spille sig ind på banen, fordi de mangler de unge, fastslår han og understreger, at der ikke skal være tale om klassiske ”sodavandsbesøg”.

Får man som virksomhed besøg af en folkeskoleklasse, handler det om at aktivere eleverne med cases snarere end med rundvisninger og oplæg om organisationsdiagrammer.

- Der skal udvikles cases, der er relevante og spændende, og som kan tiltrække de unge. De skal kunne gå hjem bagefter og fortælle om de svære men sjove opgaver, de har løst i løbet af dagen, forklarer han.

Sammen med missionerne og de personlige beretninger, som ErhvervsTanken tilbyder, er det ifølge Jørgen B. Jensen netop vejen frem med udfordrende virksomhedsbesøg, hvis man skal give flere unge blod på tanden efter erhvervsuddannelserne.

Du kan læse analysen om tiltrækning ved at klikke HER.

Vil du læse de øvrige artikler i serien, kan de findes ved at klikke på linkende nedenfor:

Vis, hvad kontoruddannelsen kan, i stedet for at fortælle om det

Investér i mødet med rollemodeller i øjenhøjde

Skab interesse for kontoruddannelsen med gamification

givdemoplevelser