6. maj er der frist for input til nye kursusbehov og revision af nuværende kurser

Nu har kursusudbydere mulighed for at indmelde nye kursusbehov og foreslå revisioner af nuværende kurser og dermed tilpasse deres udbud til de seneste udviklinger og behov på arbejdsmarkedet.

HAKL (Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse) beder nu kursusudbyderne om at indmelde de nye kursusbehov, de har observeret, at der er behov for.

Hos HAKL henviser man til, at der kan være kommet nye virksomhedstyper og/eller medarbejdere, der har fået nye kompetencebehov, eksempelvis, inden for generativ kunstig intelligens (AI), som kommer til at spille en afgørende rolle. Kursusudbyderne opfordres til at indmelde disse behov, så HAKL kan udvikle relevante kurser.

Er der kurser, der trænger til en opdatering? Måske er der nye teknologier eller metoder, som bør integreres i kurserne eller er der behov for undervisningsmaterialer, der kan understøtte undervisningen.

Når det gælder både kursusbehov og revisioner af nuværende kurser er det meget vigtigt, at kursusudbyderne først undersøger, om nuværende kurser allerede dækker de identificerede behov, inden der indmeldes behov for nye eller reviderede kurser. Dette vil hjælpe med at undgå overlap og sikre, at ressourcerne anvendes effektivt. Her kan man tjekke på både ua.dk eller amukurs.dk.

Hvis der allerede er eksisterende kurser, bør det nøje evalueres, om disse kurser kan opdateres eller justeres for at imødekomme de nye kompetencebehov. På den måde kan vi undgå unødvendigt dobbeltarbejde og sikre, at vores uddannelsestilbud er så relevante som muligt.

Du kan læse mere om temaer og finde link til det relevante skema, der skal udfyldes ved at klikke HER.

HUSK, at sidste frist for at indmelde kursusbehov og revisioner er 6. maj 2024.