Hvordan var det nu det var - hvis eleven vil være indkøbselev

Ikke alle rutineopgaver er rutine. Nogle af de spørgsmål, man møder som lærepladskonsulent er spørgsmål, som kun kommer få gange om året. Så … Hvor er det nu det er min elev skal gå på skole, hvis vedkommende vil være indkøbselev?

Få svaret her:

Det er ikke et usædvanligt spørgsmål at få fra en virksomhed, hvis man er lærepladskonsulent.

Hvis man har været på det merkantile område længe nok, er det måske ikke noget, som man skal tænke så meget over, før man svarer. Hvis derimod man er ny, kan det godt være svært umiddelbart at have styr på alle specialer og profiler og brancheretninger.

Så er det godt, at man kan spørge en erfaren kollega til råds via det merkantile områdes nye digitale læringsforløb for lærepladskonsulenter, der indeholder både en introduktion til uddannelserne og deres specialer og en række tips og link til, hvor man finder svar på alle detaljerne.

Hør en kollega fortælle både om strukturen på de merkantile uddannelser og fortælle om, hvordan du finder de konkrete udbud på skolerne:

Del 1, delelement 9 afslører, at indkøbselev hører til handelsuddannelsen

Del 1, delelement 12 giver et link til erhvervsuddannelseskortet, så man kan finde udbuddet af specialer – og så får man også et par tips til, hvordan man hurtigt får sin egen liste med kontaktpersoner på de andre skoler.

laerertaenkermedspoergsmalstegnaigenereret