217 millioner kroner til grøn efteruddannelse og opkvalificering

Fra 2025 bliver der tilført 217 millioner kroner til grøn efteruddannelse og opkvalificering. Midlerne kan søges af udbydere af erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser og det merkantile område har mulighed for at få andel i godt halvdelen af midlerne.

Den grønne omstilling kræver, at flere uddanner sig og opkvalificerer sig inden for de fag, som skal være med til at sikre, at Danmark kan indfri de grønne ambitioner. Fra 2025 kan udbydere af erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser søge midler til at understøtte den grønne omstilling.

Den daværende S-regering og partierne (SF, RV, V, KF og efterfølgende Moderaterne) besluttede i 2022 at investere i grøn efteruddannelse og opkvalificering. Nu er regeringen og partierne bag aftalen blevet enige om en model for hvordan midlerne skal fordeles. Midlerne skal anvendes til investering i udstyr, kompetenceløft af undervisere og udvikling af undervisningsforløb på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne.

De mange millioner skal bidrage til at styrke grønne efteruddannelses- og opkvalificeringstilbud og sikre, at fremtidens faglærte har de rette kompetencer til at løfte den grønne omstilling. Samtidig skal midlerne bidrage til, at udbydere af de erhvervsrettede uddannelser har det udstyr og de lærerkompetencer, der skal til for at sikre, at elever får relevante undervisningsforløb og adgang til at prøve kræfter med nye, grønne teknologier.

Om puljen

Finansiering til grøn efteruddannelse og opkvalificering kommer gennem EU’s genopretningsfond og planen REPowerEU, der skal bidrage til at accelerere den grønne omstilling. Initiativet er finansieret af den Europæiske Union – NextGenerationEU.

Regeringen og aftalepartierne bag Aftale om grøn skattereform for industri mv. har besluttet at midlerne skal kunne søges af uddannelser inden for de områder, som vurderes at have særlig betydning for den grønne omstilling.

Konkret udmøntes der derfor 108,5 millioner kroner til udstyrsinvesteringer på uddannelser inden for teknologi, byggeri og transport. Der udmøntes 54,3 millioner kroner til faglig opkvalificering af undervisere inden for teknologi, byggeri, transport, kontor, handel og forretningsservice. Derudover udmøntes 54,2 millioner kroner til udvikling af undervisningsforløb inden for teknologi, byggeri, transport, kontor, handel og forretningsservice. Midlerne udmøntes i 2025-2026.

Det ventes, at ansøgningspuljerne åbnes senest januar 2025.

Vil man læse mere om den politiske aftale bag, kan det gøre HER.

pengefalderigroenbogaigenereret