Spedition og shipping er også inde i en grøn udvikling

Fagene på specialet spedition og shipping bliver nu justeret, så de kan understøtte udviklingen inden for blandt andet bæredygtige transportydelser.

Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser har sammen med de fire udbydende skoler justeret fagene på specialet spedition og shipping for at sikre, at de er opdaterede og understøtter udviklingen inden for branchen, herunder udviklingen inden for mere bæredygtige transportydelser.

Fagene er blevet opdaterede for at sikre de rette kompetencer til en branche, der er i rivende udvikling, hvad enten transport sker til lands, til vands eller i luften. Det er vigtigt at klæde eleverne på til at agere i en branche, der allerede længe har arbejdet med at fremme mere miljøvenlige transportformer samtidigt med, at den øgede e-handel stiller krav om hurtig og pålidelig levering. Det handler om at optimere både last og logistik – og ikke mindst derfor er det vigtigt med stærke digitale kompetencer.

En detaljeret gennemgang af alle ændringer i uddannelsesordningen for kontoruddannelsen fremgår af uddannelsesordningen på ministeriets platform: Hent data.

(Desværre er det ikke muligt at lave dybe links til siden Hent data - du vil derfor lande på forsiden og skal selv finde den relevante uddannelsesordning)