Offentlig administration tager livtag med tidens store emne

Kontorspecialet offentlig administration skruer op for bæredygtighed og grøn omstilling.

Den offentlige sektor har et meget stort ansvar for at sætte retning på bæredygtighed og grøn omstilling, det er derfor vigtigt at eleverne på deres hovedforløb får mulighed for at arbejde med de nye og mange problemstillinger inden for dette område.

Områdeudvalget for kontoruddannelser til den Offentlige Forvaltning (OmKOF) har derfor justeret i specialets fire bundne specialefag for at give bedre plads til arbejdet med bæredygtighed og grøn omstilling i specialet. Ændringerne er foretaget i den bundne del af hovedforløbet, for at give alle elever på hovedforløbet viden, forståelse og mulighed for at arbejde praktisk med bæredygtighed og grøn omstilling.

Skoler og elever arbejder allerede med de bæredygtige og grønne problemstillinger i undervisningen på hovedforløbet, samt i deres fagprøver. Elever er derfor opmærksomme på eks. ansvarlighed over for klima og ressourcebelastning, bæredygtighedsdokumentation, cirkulær økonomi, grønne indkøb og genanvendelse. Men de nye tilretninger giver mulighed for at implementere bæredygtighed og grøn omstilling bredere gennem hele uddannelsen.

De nye ændringer kan sætte fokus på ressourceforbrug og at mindske ressourceforbrug, klimavenlige løsninger, klimatilpasning, EU-lovgivning på klimaområdet, dataunderstøttelse, CO2 reduktion, bæredygtigt byggeri, forsyning og energi, adfærdsændrende kommunikation, biodiversitet, vand og vild natur m.m. Med de nye justeringer giver de bundne specialefag på hovedforløbet plads til de mange problemstillinger og vigtige emner i forbindelse med bæredygtighed og grøn omstilling.

En detaljeret gennemgang af alle ændringer i uddannelsesordningen for ”kontoruddannelse med specialer” (1912) fremgår af uddannelsesordningen på ministeriets platform: Hent data.

(Desværre er det ikke muligt at lave dybe links til siden Hent data - du vil derfor lande på forsiden og skal selv finde den relevante uddannelsesordning)