2016

Vær med til at udbrede kendskabet til Europa-Kommissionens platform om voksenuddannelse - EPALE.

Portalen amukurs.dk er blevet udvidet med endnu en indgang, nemlig Mejeri og jordbrug.

Ny rekrutteringsundersøgelse netop offentliggjort. HAKL har kurser der kan afhjælpe.

I 2017 fortsætter arbejdet med det dobbelte kompetenceløft: Løft af ufaglærte til faglærte i detailhandelsbranchen og uddannelse af talenterne.

Handelsuddannelsen med specialer oplever i denne tid, en vækst på mange fronter – flere uddannelsesaftaler, flere udbydere af uddannelsen og en ny brancheretning ...

Fra 2017 vil elever få nye muligheder, hvis de vælger erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent.

Med 2017 når Eventkoordinatoruddannelsen bredere ud over hele landet: hele 8 uddannelsesinstitutioner kan udbyde uddannelsen.

Den seneste opgørelse fra ministeriet, viser for første gang siden 2010, en stigning i antallet af kursister på HAKLs område.

Ministeriets datavarehus giver nu mulighed for at se, om det går bedre eller dårligere end forventet i elevernes vej i erhvervsuddannelserne.

Fortsat stigning i antallet af indgåede uddannelsesaftaler, set i forhold til sidste år, og et mindre fald i antallet af elever i skolepraktik.