Vækst i Handelsuddannelsen med specialer

Handelsuddannelsen med specialer oplever i denne tid, en vækst på mange fronter – flere uddannelsesaftaler, flere udbydere af uddannelsen og en ny brancheretning ...

 

Der opleves stigende interesse for Handelsuddannelsen, hvilket også afspejles i en stigning i indgåede uddannelsesaftaler på godt og vel 9% over 2016 sammenlignet med samme periode i 2015.

Denne vækst harmonerer godt med Det faglige Udvalgs beslutning om, at antallet af udbydende skoler fra og med 1. august 2017 skal udvides med fire nye hovedforløbsskoler, for at sikre en bedre uddannelsesdækning over hele landet. 

En anden ændring som får virkning pr. 2017, er den nye brancheretning "Storkunder" inden for specialet Salg. Den nye brancheretning henvender sig direkte til store leverandør- og grossistvirksomheder inden for B2B branchen og forventes ligeledes at bidrage til endnu flere nye praktikaftaler. 

Udvalget fortsætter arbejdet med at markedsføre uddannelsen i 2017,hvilket bl.a. kommer til udtryk ved, at Handelsuddannelsen for anden gang vil være at finde på DM i Skills i 2017, i Gigantium i Aalborg den 26-28. januar. Deltagelsen i Danmarksmesterskaberne i Skills skal primært tiltrække elever fra folkeskolen, men skal også give eksisterende elever muligheden for at demonstrere deres færdigheder, og dele deres erfaringer som handelselev.

Lidt over 800elever går årligt i gang med Handelsuddannelsen og der er mulighed for at tage uddannelsen på 13 skoler fordelt på samtlige regioner. 

Du kan læse mere om Handelsuddannelsen på Uddannelsesnævnets hjemmeside.

I forbindelse med den igangværende europæiske uge (5.-9.12) for erhvervsuddannelser, sætter Uddannelsesnævnet fokus på de erhvervsuddannelser, som de faglige udvalg i Uddannelsesnævnet har ansvaret for.