AMU-statistik 1. halvår 2016

Den seneste opgørelse fra ministeriet, viser for første gang siden 2010, en stigning i antallet af kursister på HAKLs område.

 

Kursusaktivitet på AMU

Den samlede AMU-statistik på tværs af efteruddannelsesudvalgene, viser et fortsat fald i antallet af kursister, inden for de seneste 5 år.

Udviklingen siden 2011, viser et samlet fald fra 402.422 i 1. halvår 2011 til 260.665 i 1. halvår 2016, hvilket svarer til et samlet fald på ca. 35% over den 5-årige periode.

Kursusaktivitet på HAKLs område

Udviklingen på HAKLs område inden for de seneste år, har afspejlet den generelle tendens inden for AMU, og vist et voksende fald i antallet af kursister.

De seneste tal vidner imidlertid om en stigning i antallet af kursister på HAKLs område, hvilket er den første stigning på HAKLs område siden 2010.
Antallet af kursister på HAKLs FKB'ere er således steget fra 60.291 i 1. halvår 2015 til 67.966 i 1. halvår 2016, hvilket svarer til en stigning på ca. 13% over den 1-årige periode.

Kursister HAKL

Aktivitet på de enkelte kompetenceområder

Aktivitetsfremgangen ses på langt de fleste af HAKLs kompetenceområder, dog med undtagelse af Detailhandel, Offentlig forvaltning og sagsbehandling, operativ retshåndhævelse, forebyggelse og efterforskning, praktisk kirketjeneste og produktion af trykt og digital kommunikation.
For de fleste af de nævnte FKB'ers vedkommende, er der dog tale om en relativt beskeden aktivitetsnedgang. Særligt skal dog bemærkes:

Operativ retshåndhævelse, forebyggelse og efterforskning

På området er aktiviteten mere end halveret fra 136 kursister i 1. halvår 2015 til 44 kursister i 2016. Alt i alt svarer det til et fald på ca. 68%.

Produktion af trykt og digital kommunikation

På området er aktiviteten faldet fra 1.336 kursister i 1. halvår 2015 til 864 kursister i 2016, hvilket svarer til et fald på ca. 35%.

På den positive side har følgende FKB’er oplevet størst aktivitetsfremgang:

Administrative funktioner i HR

På HR området er kursusaktiviteten steget fra 1.577 kursister i 1. halvår 2015 til 2.588 kursister i 1. halvår 2016.

Turist og rejse

På Turist og rejse er aktiviteten tredoblet fra 63 kursister i 1. halvår 2015 til 189 kursister i 1. halvår 2016.