Praktikpladsstatus, oktober 2016

Fortsat stigning i antallet af indgåede uddannelsesaftaler, set i forhold til sidste år, og et mindre fald i antallet af elever i skolepraktik.

 

Sådan kan status for uddannelsesaftaler beskrives ved udgangen af oktober 2016.

Stigningen i antallet af indgåede uddannelsesaftaler, er kendetegnende for alle de merkantile uddannelser, dog med undtagelse af kontoruddannelsen med specialer. Også på Fitnessinstruktør og Tandklinikassistentuddannelsen kan man aflæse en betydelig stigning, set i forhold til samme tidspunkt sidste år.

Udviklingen i perioden januar til oktober 2016:

  • Detail +2% og 3.349 aftaler
  • Handel +10% og 864 aftaler
  • Kontor -3% og 2.973 aftaler
  • Event +15% og 63 aftaler
  • Fitness +23% og 43 aftaler, samt
  • Tandklinikassistent +11% og 573 aftaler.

Mindre fald i antallet af elever i skolepraktik

På tværs af de merkantile uddannelser, har man i løbet af 2016 oplevet en signifikant stigning i antallet af elever i skolepraktik. Den primære forklaring på stigningen er at der er tale om 2 årgange (på henholdsvis ny og gammel ordning) der søger praktikplads samtidig. Dette har haft betydning, dels på eksisterende skolepraktikelevers mulighed for at indgå en restaftale, dels på optaget i skolepraktik blandt nye hovedforløbselever.

Siden august 2016 ser det dog ud til, at antallet af igangværende elever i skolepraktik, langsomt er begyndt at falde igen. I august 2016 var der på tværs af de merkantile uddannelser 2.102 elever i skolepraktik, ved udgangen af oktober 2016 er dette tal faldet til 1.819 elever, hvilket dækker over et fald på 13,5%.

Det samme er tilfældet på tandklinikassistentuddannelsen, hvor antallet af skolepraktikelever i august 2016 talte 169, drejer det sig ved udgangen af oktober om 151 elever, hvilket er et fald på 10,7%.