Hvor godt lykkedes det skolerne at fastholde elever

Ministeriets datavarehus giver nu mulighed for at se, om det går bedre eller dårligere end forventet i elevernes vej i erhvervsuddannelserne.

 

Ministeriets datavarehus med uddannelsesstatistik er senest opdateret med nye rapportmuligheder, hvor elevernes socioøkonomiske baggrund indgår i beregningen af, hvor mange elever på en skole og dens afdeling forventes at opnå en uddannelsesaftale.

Eleverne følges fra start på deres erhvervsuddannelse og frem til en evt. uddannelsesaftale. Det evt. frafald på en uddannelsesinstitution og afdeling sammenholdes med den socioøkonomiske reference, og det giver en indikation af om det går bedre eller dårligere end forventet.

Beregningen af den socioøkonomiske reference er iværksat for at undersøge, om sociale baggrundsfaktorer såsom grundskolekarakter, køn, alder, herkomst, forældreuddannelse og økonomi mm. påvirker hvilke elever, der falder fra/opnår uddannelsesaftale. Beregningen sammenholdt med de faktiske frafaldstal giver dermed et billede af, hvor godt institutionen klarer det elevmassen taget i betragtning.

Der kan for tiden kun findes frafaldsstatistikken for elever startet i 2014, og frafaldet omfatter også elever, der fx forlader erhvervsuddannelsen for at læse videre eller vælger om.

Læs mere om beregningsmodellen i datavarehuset via linket i højre side.