AMU-udbydere opfordres til at deltage i Fri-Institutionsforsøg

Forsøget skal afdække barrierer for virksomheder og medarbejderes behov for kompetenceudvikling i AMU.

 

Forsøget skal blandt andet bidrage med viden til ekspertgruppen for voksen-, efter- og videreuddannelse, hvor de foreløbige erfaringer fra forsøget forventes inddraget i arbejdet frem mod ekspertgruppens afrapportering i maj.

Hensigten med Fri-Institutionsforsøg er at teste udvalgte lovgivningsmæssige barrierer for, at AMU kan gøres endnu mere fleksibelt, end hvad systemet har givet mulighed for i dag. Der indkaldes derfor projekter fra AMU-udbydere, gerne i samarbejde med virksomheder og andre uddannelsesinstitutioner, hvor AMU testes inden for tre temaer:

  1. Fleksibilitet i AMU: kan omfatte forsøg med kollektiv afkortning, friere rammer for udbud mm.
  2. Kvalitet i AMU: fx vedrørende lokal tilpasning af AMU på fast track
  3. Markedsføring: fx friere markedsføring ift. geografisk dækningsområde, pædagogisk tilrettede målformuleringer

Projekter skal starte op allerede pr. januar 2017 og være afsluttet med udgangen af 2017.

Der indkaldes samtidig bidrag fra uddannelsesinstitutioner om andre oplevede barrierer på skolerne med henblik på evt. inddragelse i ekspertgruppens arbejde.

Forsøget gennemføres i et partnerskab mellem Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, trepartsforhandlingernes parter og repræsentanter for uddannelsesinstitutionerne.

Der er ansøgningsfrist allerede 22. november 2016.

Læs mere om forsøget og hvordan der kan ansøges via linket i højre side.