Nyt fag til kontoruddannelser - Økonomi for administration

Nyt valgfrit specialefag Økonomi for administration klar til administrationselever.

 

De fleste elever inden for kontorspecialet Administration kommer i et eller andet omfang til at arbejde med regnskabs- og økonomifunktioner. For at støtte denne gruppe af elever er der oprettet et nyt valgfrit specialefag, der giver en praksisnær tilgang til økonomi for elever, der har berøring med virksomhedens økonomifunktioner uden af være fuldtids Økonomi-elever.

Administrative arbejdsfunktioner inden for økonomi er knyttet meget tæt til anvendelsen af it-værktøjer/-systemer, men udover it-kompetencer kræver det også indsigt i f.eks. et regnskabs opbygning, at arbejde i systemerne og levere god kvalitet.

De nye specialefag på kontorspecialet Administration har generelt en praksisnær tilgang til elevens daglige arbejdsopgaver, men forudsætter samtidigt et højere fagligt niveau hos elevernes som følge af det obligatoriske eux forløb.

Det nye valgfrie specialefag ”Økonomi for administration” er et godt eksempel på, hvordan man på skoleopholdene kan bygge videre på elevernes faglige forudsætninger fra eux og sætte teorierne og begreberne ind i en meget praksisnær kontekst.

Faget beskæftiger sig med nøgletal, bogføring, prissætning, cost/benefit mv. og inddrager f.eks. avancerede funktioner i regneark og kontoplaner i økonomisystemer.

Alle skoler, der udbyder Administrationsspecialet, kan udbyde det nye valgfri specialefag. 

Via linket i højre side, kan du læse om de andre nye fag på Administrationsspecialet