HAKL har indmeldt forslag til positivlisten for 2017

HAKL har indmeldt 219 AMU-kurser og 33 vejledende forløb til positivlisten for 6 ugers jobrettet uddannelse.

 

De indmeldte forslag til kurser og vejledende uddannelsesforløb for 2017 kan nu ses på hjemmesiden, men er altså ikke godkendt af STAR endnu. Det er fortsat forløbene for 2016 der gælder.

For 2017 har HAKL skullet indmelde:

  • Forslag til AMU-kurser og evt. EUD-enkeltfagskurser
  • Vejledende kursusforløb

Forventningen er, at den ledige i 2017 vil kunne kombinere relevante AMU-kurser mv. fra positivlisten mere individuelt, men dog inden for en erhvervsgruppe. Den ledige skal derfor ikke længere vælge enten ét kursus eller ét uddannelsesforløb.

De vejledende kursusforløb er alene forløb, som ledige, a-kasser og jobcentre kan lade sig inspirere af, når en ledig skal sammensætte sit kursusforløb.

Det forventes, at listen over kurser, den ledige kan vælge imellem, maksimalt må udgøre 900 unikke AMU-kurser og evt. EUD-enkeltfag.

12 kursusudbydere har haft input til arbejdet

HAKL har bedt alle godkendte AMU-udbydere på sit område om at vurdere de eksisterende forløb samt komme med forslag til kurser og vejledende forløb derudover, der skal med på positivlisten for 2017. 12 kursusudbydere har svaret, og det har medført indmelding af 3 nye vejledende forløb og lidt flere unikke kurser.

Ikrafttræden

HAKL forventer svar fra STAR i januar 2017 på, om alle kurser og vejledende forløb er imødekommet. Herefter vil HAKLs udbydere blive orienteret.

Den ny positivliste for 2017 forventes at træde i kraft 1. marts 2017. Indtil da vil listen for 2016 være gældende.

Læs mere om alle HAKLs 6 ugers jobrettede uddannelsesforløb på amukurs.dk.