Nye AMU-udviklingsbehov i 2017

HAKL har afleveret sin ansøgning om midler til nye udviklingsbehov i AMU for 2017.

 

Ansøgningen har fokus på

  • It/digitalisering/test
  • Kursuspakker til jobfunktioner og faglært niveau
  • Analyser af nye udviklingstendenser og målgruppers kursusbehov

Fx ansøger HAKL om et pilotprojekt "Adaptive AMU" under temaet "Afprøvning og test i AMU". I projektet skal der udvikles og afprøves digitale før-test, der kan anvendes til realkompetencevurdering og individuel afkortning af et digitalt kursusforløb.

Når kursisten tilmelder sig, skal testen automatisk kunne tilpasse det digitale kursusmateriale. Hermed undgår kursisten at spilde tid på noget, vedkommende i forvejen kan.

Læs mere i Den arbejdsmarkedspolitiske redegørelse 2017, der begrunder de ansøgte udviklingsopgaver og analyseprojekter.