I gang med positivlisten 2017

HAKL er nu gået i gang med positivlisten for 6 ugers jobrettet uddannelse for ledige i 2017.

 

HAKL er af STAR – Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering – blevet bedt om at indmelde:

  • Forslag til prioriterede AMU-kurser
  • Vejledende kursusforløb

Større fleksibilitet for den ledige

Som noget nyt forventer STAR, at den ledige i 2017 vil kunne kombinere relevante AMU-kurser mv. fra positivlisten mere individuelt, men inden for bestemte erhvervsgrupper. Den ledige skal derfor ikke længere vælge enten ét kursus eller ét uddannelsesforløb.

De vejledende kursusforløb vil derfor blot være forløb, som både ledige, a-kasser og jobcentre kan lade sig inspirere af, når en ledig skal sammensætte sit kursusforløb.

Listen over kurser begrænses

Kurserne og de vejledende forløb skal være målrettet de stillingsbetegnelser, hvor der ifølge Arbejdsmarkedsbalancen er gode jobmuligheder. Det forventes, at listen over kurser ikke må overstige 900 unikke AMU-kurser og EUD-enkeltfagskurser. Idag indgår der 939 AMU-kurser på listen.

HAKL inddrager skolerne i arbejdet

HAKL har bedt de godkendte AMU-udbydere om at vurdere de eksisterende forløb samt evt. komme med forslag til centrale kurser og vejledende forløb derudover, der skal med på positivlisten for 2017.

HAKL skal indmelde kurser og vejledende uddannelsesforløb den 28. oktober 2016.

Den ny positivliste forventes at træde i kraft den 1. marts 2017. Indtil da er det den nuværende positivliste, der gælder.

Læs mere om alle HAKLs 6 ugers jobrettet uddannelsesforløb på amukurs.dk.