Digitalisering af uddannelsesspecifikke fag i AMU

HAKL udvikler nu digitale kursusmoduler i AMU, der ækvivalerer de nye uddannelsesspecifikke fag inden for EUD Kontor, Handel og Detail.

 

Voksne med nogen erhvervserfaring, der gerne vil være faglærte, vil fremover kunne tage hele eller dele af de uddannelsesspecifikke fag via digitale kursusmoduler i AMU på en fleksibel og let tilgængelig måde.

Kursusmodulerne vil også kunne anvendes, hvis man vil skifte uddannelse efter at have gennemført et merkantilt grundforløb. Kursusmodulerne vil med andre ord kunne hjælpe de unge og voksne, som får tilbudt en praktikplads inden for en anden merkantil uddannelse end deres grundforløb giver adgang til.

Inden for kontorområdet vil kursusmodulet dog mest være relevant for kursister, der allerede har en eux eller studentereksamen, da kontoruddannelsen i forbindelse med reformen blev omfattet af et obligatorisk eux forløb.

Niels Brock og Tietgen står for udviklingen af de digitale kurser. Udviklingsarbejdet forventes afsluttet i december 2016. Kursusmodulerne forventes klar til udbud i AMU fra januar 2017.