Flere nye fag til at understøtte Administrations-specialets nye profil

To af fagene – Kommunikation i praksis og Projektstyring i praksis kan gennemføres på ekspertniveau og dermed give eleverne forsmag på, hvordan det er at læse på akademiuddannelserne.

I sommers fik Kontoruddannelsens speciale Administration tre bundne specialefag, der har en skarpere faglig fokus på specialets kernekompetencer og matcher eux-niveau i uddannelsen bedre:

  • Kommunikation
  • Optimering af arbejdsprocesser
  • Projektadministration

Sideløbende er der foretaget justeringer af eksisterende valgfrie specialefag, men også udviklet to helt nye fag, der ovenikøbet kan vælges på det højeste niveau for specialefag – Ekspert.

Kommunikation i praksis (2 uger) og Projektstyring i praksis (1 uge) skal dels give eleverne konkrete værktøjer til deres dagligdag i praktikvirksomheden og dels give eleverne lyst til og mod på at læse videre på akademiuddannelserne. De to nye fag har en direkte sammenhæng og bygger ovenpå de tre bundne specialefag:

  • Kommunikation - kan udbygges med Kommunikation i praksis (2 uger)
  • Optimering af arbejdsprocesser og Projektadministration - kan udbygges med Projektstyring i praksis ( 1 uge)

Med de to nye fag har Administrationsspecialet i alt 4 fag på Ekspert, der emnemæssigt sigter mod tilsvarende valgfag inden for de merkantile akademiuddannelser. De øvrige to fag Onlinekommunikation og HR Personalejura blev allerede oprettet i sommers.

Udover fagene på Ekspert niveau er en række andre specialefag justeret og blandt andet udviklet et fag i Økonomi for administration.

De nye fag forventes at være parate til udbud den 1. november 2016.