HAKL-dialogmøder om fleksibilitet og sammenhæng

I sidste uge var HAKL vært for de årlige, traditionsrige dialogmøder, hvor formandskabet mødte kursuschefer og medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg.

Det foregik på LEARNMARK Horsens om tirsdagen og Roskilde Handelsskole om torsdagen.

Formandskabet sætter stor pris på dialogmøderne, som giver mulighed for gensidig orientering og at drøfte problemstillinger, som både skoler, lokale uddannelsesudvalg (LUU) og HAKL er optaget af.

Hvordan kommer fremtidens AMU til at se ud?

I år var der lige afsluttet en trepartsaftale, der også indeholder en del om voksen- og efteruddannelse, både her-og-nu initiativer og en ekspertgruppe der skal komme med løsningsforslag for hele VEU-systemet til foråret. Det blev naturligvis grundigt debatteret på mødet.

Ekspertgruppe skal se på hele VEU-systemet

For første gang skal en ekspertgruppe se på sammenhængen i hele voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet.

Det blev især hilst velkommen af skolerne på de områder og for de målgrupper, som HAKL udvikler kurser til. Elever på de merkantile uddannelser med EUX og specialistspor på akademiniveau er mere optaget af, hvordan de videre- og efteruddanner sig fra EUD til næste uddannelsesniveau - akademiniveauet. Det influerer naturligvis også på de faglærte medarbejderes efterspørgsel. Det afspejler sig fx i overenskomsterne og ansøgningerne til kompetencefondene.

I forhold til de ledige, blev det nævnt, at det er et problem, at indberetningerne til de regionale beskæftigelsesråd ikke er præcise nok til at de kan bruges til at konkludere, om der er et udækket kursusbehov.

Brobygning og kursuspakker

Brobygning til akademi- og diplomniveau, kursuspakker der kan lette og synliggøre vejen til at blive faglært eller varetage en bestemt jobfunktion er alt sammen noget, som HAKL har arbejdet med og fortsætter med, men mangel på ”standardmerit”, ECTS-points eller lignende, der gør det let at sammenligne og meritere AMU-kurser ind på videregående niveau blev efterlyst.

Fleksibilitet og digital læring

De fleste skoler er enige i, at de er nødt til at tilpasse sig virksomhedernes behov og fx medarbejdernes skiftende vagtplaner, når et kursus skal afvikles, men at det også udfordrer dem i deres arbejdstidstilrettelæggelse for underviserne og dermed økonomien i sidste ende.

HAKL arbejder med at øge fleksibiliteten og kvaliteten i kursusudbuddet i AMU via digital læring gennem forskellige projekter. LEARNMARK Horsens og Roskilde Handelsskole fortalte om deres forretningsmodeller, herunder fortalte Roskilde, hvordan man sammen med Niels Brock og TRADIUM arbejder på et udbud af digitale turisme-kurser i AMU inspireret af Smart Learning-konceptet på Akademierne. HAKLs TUP 2014-projekt afsluttes i december i år, mens TUP 2015-projektet fortsætter til og med september 2017.

Se oplæg fra dialogmøderne under Dialogmøder HAKL/LUU 2016.