Indkaldelse af ansøgninger om AMU-udviklingsopgaver i 2017

HAKL har modtaget Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings indkaldelse af efteruddannelsesudvalgenes ansøgninger om udviklingsopgaver på AMU-området i 2017.

Ministeriet har fokus på 2 temaer:

  • Uddannelsesstrukturer og branchekursuspakker, herunder branchepakker målrettet tosprogede
  • Test og afprøvning i AMU


Der er ansøgningsfrist den 30. september 2016.