Digitalt forløb for ufaglærte med erhvervserfaring, der vil være faglærte i detail

Digitalt kursusforløb skal gøre det mere attraktivt for ufaglærte medarbejdere i detailhandelen at blive faglærte med brug af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU).

 

HAKL har netop igangsat udviklingen af AMU-kursusforløbet Fra ufaglært til faglært i detailhandel som et digitalt kursustilbud.

Forløbet udvikles som et rent online læringsforløb, som den ufaglærte medarbejder med praktisk erhvervserfaring kan følge, så det passer ind i butikkens rutiner. Tilbydes også som en kombination af undervisning på en erhvervsskole og online læring.

Læs mere om forløbet på amukurs.dk og om kursuspris og vilkår på uddannelsesnævnet.dk.