Flest ny-udlærte bliver på praktikstedet inden for de merkantile uddannelser

68% af ny-udlærte, der har uddannelser inden for kontor og handel, er i høj grad fortsat ansat på deres praktiksted året efter.

 

I en undersøgelse gennemført af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), fremgår det, at 8 ud af 10 virksomheder beholder de lærlinge og elever, de har været med til at udlære. Særligt inden for teknik, metal og transport, er virksomheder i høj grad med til at sikre uddannet arbejdskraft ved at ansætte 87,5 % af egne lærlinge.

AE har ligeledes set på, hvor mange af elever fortsat arbejder i praktikstedet 9 måneder efter endt uddannelse og inden for de merkantile uddannelser er det knap 60%. Kun virksomheder inden for metal, teknik og transport fastholder flere tidligere elever.

Undersøgelsen kan ses som en indikation af, at virksomheder er gode til at sikrer relevant faglært arbejdskraft ved selv at uddanne og fastholde elever.

De årlige opgørelser fra Undervisningsministeriet viser, at mellem 75 og 80% af de færdiguddannede inden for kontor- og handelsuddannelser er under beskæftigelse 2 år efter endt uddannelsesforløb.

Der kan læses mere om uddannelsen hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.