Uddannelsesaftaler kan nu indgås digitalt

Undervisningsministeriet har lanceret ny, digital løsning, der skal lette arbejdet med uddannelsesaftalerne for praktikvirksomhederne, erhvervsskolerne og eleverne på erhvervsuddannelserne.

 

Nu er der altså to muligheder, når man skal indgå en uddannelses-aftale, nemlig Digitale uddannelsesaftaler og blanketten som brugt hidtil.

Forventningen er, at de digitale uddannelsesaftaler giver:

  • Høj genkendelighed i forhold til aftaleformularen, så det er nemt at komme i gang.
  • Hurtigt og nemt samarbejde mellem skole og virksomhed.
  • Hurtig oprettelse af mange ens aftaler inden for det samme speciale.
  • Hurtig indhentning af underskrifter fra alle parter og færre omkostninger forbundet med underskrifterne.
  • Sikker opbevaring af aftaler og sikker underskrift.
  • Sikker autentifikation med NemID.

I løbet af 2017 følger en digitalisering af blanketterne til tillæg, ophævelse og erklæring om delvis gennemført praktikuddannelse.