Ny faglig profil på kontorspecialet Administration

Den 15. juli 2016 relanceres kontorspecialet Administration med en stærkere faglig profil, der samtidigt skal gøre den administrative kernefaglighed tydeligere for både elever og virksomheder.

 

Specialet Administration får nye specialefag den 15. juli 2016. Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser har sammen med en række skoler udviklet en ny faglig profil for specialet, der skal uddanne fremtidens administrative medarbejdere.

Specialefagene både løfter det faglige niveau på specialet og fokuserer kræfterne på tre administrative kernefagligheder, nemlig:

  • kommunikation,
  • optimering af arbejdsprocesser og
  • projektadministration.

Sammen med den faglige fokusering kommer også en mere praksisnær undervisning, hvor fagene i højere grad tager udgangspunkt i elevernes egne daglige arbejdsopgaver. Målet med fagene er at lære eleverne at omsætte metoder og teorier til konkrete daglige arbejdsrutiner. Derfor kommer både korrekturlæsning, referatskrivning og kalenderstyring på programmet, og det ledsages af den nyeste viden om it funktioner, der kan understøtte og kvalitetssikre arbejdsfunktionerne. Alle sammen færdigheder, der er med til at styrke den administrative medarbejders kompetenceprofil. Desuden er to nye specialefag udviklet med heblik på, at styrke elevernes muligheder for videreuddannelse.

Alle elever på "ny ordning", kan vælge de nye specialefag. Læs mere om justeringerne og om de nye fag på Administrationsspecialets site via linket på højre side.