AMU statistik for 2015

HAKLs årsnotat om AMU statistik for 2015 viser et fortsat fald i aktiviteten på HAKLs FKB’er.

 Faldet i HAKLs aktivitet afspejler en generel nedgang i aktiviteten på hele AMU-området, siden 2010.
I 2010 var den samlede AMU aktivitet på ca. 1. mill. kursister. Siden har aktiviteten været nedadgående, og de seneste tal viser således at aktiviteten er den laveste i over ti år.

Følger man udviklingen fra 2010 hvor opsvinget i AMU-aktiviteten var på sit højeste (ca. 1. mill. kursister) til i 2015 hvor den målte aktivitet var på 488.109 kursister, er der alt i alt tale om en nedgang på -51%.

På HAKLs område er aktiviteten dalet fra 422.979 i 2010 til 120.315 i 2015, her er der tale om et samlet fald på -72%, målt på den 11-år lange periode.

Den økonomiske krise

Især den økonomiske krise kan forklare det store aktivitetsfald i 2011. Desuden kom der i kølvandet på regeringens genopstramningspakke, en række opstramninger i brugerbetalingen mm. for AMU.

Også problemer med tilmeldingsportalen efteruddannelse.dk og sager om misbrug af AMU, kan være med til at forklare det markante aktivitetsfald i perioden 2010-2011.

Efterfølgende har man kunne se en gradvis nedgang, og aktiviteten i 2015 er således den laveste siden 2004, dette er gældende for hele AMU-systemet, såvel som for HAKL.

Læs mere i årsnotatet.