4 nye merkantile uddannelsesordninger

Ministeriet har netop udstedt nye uddannelsesordninger, der træder i kraft den 15. juli 2016 og har betydning for Detailhandelsuddannelsen og Kontoruddannelsen.

 

For Detailhandelsuddannelsens vedkommende er profilen Farvehandel fjernet, da den er nedlagt pr. 15. juli. Desuden er faget Salgsassistent del 1 Brancheprofil (nr. 15833) justeret.

I uddannelsesordningen for Kontoruddannelsen er der sket følgende ændringer:

  • specialet Administration har fået en helt ny faglig profil, hvilket betyder nye bundne fag og en række nye valgfrie specialefag
  • specialerne Økonomi og Revision har fået ajourført sine specialefag
  • specialet Lægesekretær har fået justeret den vejledende uddannelsestid for de bundne specialefag, og der er udskiftet et enkelt valgfrit specialefag inden for Bogføring

Den nye faglige profil til specialet Administration har afsmittende betydning for alle øvrige specialer, da de valgfrie specialefag er blevet reduceret væsentligt og en række af de nye fag alene er tilkoblet specialet Administration. Den hidtidige praksis med at tilkoble alle valgfrie specialefag til alle specialer er forladt til fordel på en fagligt stærkere profil til hvert speciale.

Uddannelsesordningerne til Handelsuddannelsen og til Eventkoordinator er uændrede i forhold til de nuværende og er alene udstedt, fordi der kom nye merkantile bekendtgørelser i foråret.

Skolerne kan hente de godkendte uddannelsesordninger på www.eud.uddannelsesadministration.dk