Sociale medier og ledelse

Mange ledere må forholde sig til at sociale medier er en del af medarbejdernes hverdag – også når de er på arbejde. Det kan give anledning til en række overvejelser over, hvilke muligheder og faldgruber, medarbejdernes aktivitet på sociale medier rummer for virksomheden.

 Det er den enkeltes leder opgave at håndtere dialogen med medarbejderne. I nogle store virksomheder vil der muligvis være en social medie-strategi eller politik, lederen kan forholde sig til, mens det i andre virksomheder er op til den enkelte leder at skabe rammerne og se mulighederne i sociale medier.

48371 Sociale medier og ledelse, 2 dage

AMU-kurset Sociale medier og ledelse giver lederen værktøjer til at se muligheder og konsekvenser for virksomheden i medarbejdernes aktivitet på sociale medier, samt hvordan man som leder kan samarbejde med medarbejderne om at bruge sociale medier, så det kommer virksomheden til gode.

Hvad koster det?

Prisen for et kursus ligger normalt mellem 108 og 184 kroner pr. dag, kursusprisen vil fremgå, når man tilmelder sig digitalt.

Deltagere med en videregående uddannelse skal betale et højere deltagergebyr. 

VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Virksomheden kan få VEU-godtgørelse og befordringstilskud til medarbejderens kursusdeltagelse.
VEU-godtgørelsen udgør pt. 80 % af højeste dagpengesats. Ansøgningen foregår elektronisk.

Du kan få nærmere oplysninger om pris og godtgørelse ved at henvende dig til den relevante kursusudbyder.