2 kurser i opbygning og udvikling af hjemmesider opdateret

AMU-kursernes titler og målgruppe er blevet skærpet, så sammenhængen og målgruppen træder tydeligere frem.

 

Fremover skulle det gerne blive lettere for kursister og virksomheder at se forskellen mellem kursernes niveau og indhold, så man har et bedre grundlag for at vurdere hvilket kursus, der er det rette, før man tilmelder sig.

Det drejer sig om kurserne:

48404 Opbygning af virksomhedens website I, 2 dage

48405 Videreudvikling af virksomhedens website II, 3 dage

Kurserne erstatter 46504 Opbygning af virksomhedens website og 46508 Udvikling og vedligeholdelse af virksomhedens web, som nedlægges.

Kursernes titler er ændret, så sammenhængen og niveauet i kurserne træder tydeligere frem (niveau I og niveau II).

Målgruppen for kurset Videreudvikling af virksomhedens website II er blevet tydeliggjort gennem tilføjelsen: ”Det anbefales, at deltageren har gennemført kurset Opbygning af virksomhedens website I eller har tilsvarende kvalifikationer”.

Der er ingen ændringer i kursernes indhold.