Stigende interesse for talentspor blandt kommende Salgsassistenter

Knap 30% af uddannelsesaftaler, indgået i 2016 omfatter talentspors-undervisning.

 

Siden 2012 har elever på Salgsassistentuddannelsen haft mulighed for at vælge et af de særlige specialefag kaldet specialistspor, hvor undervisningen foregår på et højere niveau og som har relation til akademifag på AU Retail.

Med reformen blev der fokuseret yderligere på talenter ved etablering af talentspor, som både kan være specialefag på ekspertniveau og specialistspor, hvor der også undervises på ekspertniveau. Alle uddannelsesaftaler der indgås med talentspor, bliver registreret i ministeriets Easy P system, og dermed gives der mulighed for løbende at følge med i, hvor mange talent-aftaler der bliver indgået.

Opgørelsen fra ultimo april viser således, at 27% - dvs. 112 elever af de i alt 407 salgsassistenter er i 2016 gået i gang med talentspor. Ca. halvdelen (61) har en gymnasial baggrund i forvejen. Til sammenligning har Uddannelsesnævnet indhentet tal fra de skoler, der underviser i specialistspor. Skolerne har oplyst, at i hele 2015 gik 377* elever i gang med et specialistspor. Dette svarer til over 10% af det årlige optag, som i 2015 talte 3.531 salgsassistentelever. Fagene Personligt lederskab samt Salgsoptimering er de specialistspor flest elever har gennemført.

Uddannelsesnævnet ser positivt på udviklingen, hvor flere elever vælger undervisningen på et højere niveau, og følger med i, om samme tendens fortsætter resten af året.

*Det korrekte tal kan være en anelse højere, da 4 af detailskolerne har ikke indmeldt tal.