Ny uddannelsesordning for kontoruddannelse på vej

Ny uddannelsesordning for kontoruddannelse på vej. Den nye uddannelsesordning, som netop er sendt til høring på skolerne, vedrører ændringer i specialer Administration, Økonomi og Revision. Ændringerne vil træde i kraft til sommer.

 

Specialet Administration har fået en helt ny specialefagsprofil i et samarbejde mellem det faglige udvalg og 5 skoler. Den nye profil for specialet blev præsenteret for de udbydende skoler på skolernes netværksmøde den 10- 11. februar på BC Syd, og netværket er i gang med at udveksle gode ideer om, hvordan undervisningen i de nye bundne specialefag kan tilrettelægges.

Samtidigt har fagene på specialerne Økonomi og Revision fået et gennemsyn og en ajourføring i samarbejde med de 8 udbydende skoler.

Når et fagligt udvalg sender en uddannelsesordning til høring, handler det om en obligatorisk høring, hvor de udbydende skoler får mulighed for at kommentere på ændringerne set i forhold til de økonomiske rammer. Høringen er samtidigt også en orientering til skolerne om, hvilke ændringer der vil ske til sommer.

Når høringen er afsluttet den 27. april, vil der gå nogle uger, før uddannelsesordningen bliver udstedt og den kan hentes iwww.eud.uddannelsesadministration.dk. Ændringer og justeringer vil også være at finde på Uddannelsesnævnets hjemmeside.