Nyt om administrative funktioner i HR

HAKL har fået godkendt en justeret beskrivelse af den fælles kompetencebeskrivelse på HR-jobområdet

 

Se hele den nye FKB 2285 Administrative funktioner i HR

Justeringen er sket på baggrund af ”Jobprofilanalyse af faglærte, merkantile medarbejdere – efter- og videreuddannelsesforløb med karriereperspektiv” udarbejdet af New Insight, og den viden, som de godkendte udbydere Aalborg Handelsskole og Tietgen Kompetencecenter har haft som baggrund for udviklingsarbejdet.

Analyserapporten omfatter 2 jobprofiler inden for HR:
1) HR-personaleadministration
2) HR-kompetenceudvikling og uddannelse

Den peger på, at langt flere personaleadministrative opgaver vil foregå elektronisk i virksomhedens it-systemer og databaser. Digitaliseringens udbredelse er derfor skrevet ind i den ny HR-FKB.

Rapporten peger endvidere på forretningsforståelse som vigtigt, fx i forbindelse med rekruttering. Forretningsforståelse/forretningsperspektivet i HR-administrative opgaver er skrevet ind i den ny, reviderede FKB som et centralt element flere steder.

Selvom de administrative opgaver i forbindelse med personaleadministration stadig vil være der, så forventer virksomhederne, at HR-administrative medarbejdere skal løse flere såkaldt ”bløde” personaleopgaver vedr. arbejdsmiljø- og trivselstiltag og opgaver af mere strategisk karakter.

I takt med at flere virksomheder får fokus på HR som en strategisk funktion, opstår der flere opgaver til faglærte medarbejdere, der handler om udvikling af organisationens ressourcer og kompetencer, og at opgaven kræver viden om forskellige strategier for kompetenceudvikling og kendskab til mulighederne for opkvalificering og efteruddannelse – herunder forskellige kompetenceforsyningsstrategier som efteruddannelse, sidemandsoplæring, private leverandørkurser eller rekruttering fra arbejdsmarkedet. Dette er indarbejdet i forbindelse med revisionen.

Den tidligere FKB 2797 Administrative funktioner i HR har været godkendt siden 4. juni 2009 uden der er foretaget ændringer i den, og analysen samt de godkendte udbyderes arbejde har da også vist, at den stadig som helhed er aktuel, og at der derfor kun har været brug for justeringer.

Især for så vidt angår den tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetence (TAK) ”Deltagelse i arbejdet med udvikling af medarbejdernes kompetencer” er der sket en opdatering, da rapporten underbygger, at det øgede fokus på kompetenceudvikling kræver kendskab til mulighederne for opkvalificering og efteruddannelse, hvorfor kendskab til det offentlige uddannelsessystem mm. og de private uddannelses- og kompetencefonde er væsentligt.

I TAK ”Administrative opgaver i forbindelse med rekruttering og afskedigelse” kan det ikke afvises, at der kan være behov for et eller flere kurser i den HR-administrative medarbejders brug af sociale medier som et led i at kunne synliggøre virksomhedens stillingsopslag og søgning efter/tiltrækning af egnede kandidater, som er en væsentlig kompetence.

Se kurser i HR og organisation på amukurs.dk