Rekruttering af elever i 2016

Virksomhederne er allerede godt i gang med at rekruttere årets elever, og for første gang er der både elever med den gamle og den nye grundforløbsbaggrund blandt ansøgere.

 

Hvordan skal virksomheder forholde sig til de forskellige beviser og hvad har elever af muligheder, har Uddannelsesnævnet samlet i nyt informativt materiale.

Da reformen trådte i kraft sidste sommer 2015, var der begrænsede muligheder for at ansætte elever med gamle HG beviser, men praksis blev lempet i efteråret 2015. Derfor er det i år muligt at ansætte elever med gamle HG beviser, uanset om eleverne allerede har brugt deres HG bevis til en anden uddannelse og eller har været i gang med andre uddannelser efter deres HG forløb. Der er dog to meget væsentlige pointer, som man skal være opmærksom på

  • Elever, der ansættes på baggrund af et HG bevis, skal følge de uddannelsesforløb, der gjaldt forud for 1. august 2015 og ikke de forløb, der gælder for elever med nye grundforløb.
  • HG beviset skal give direkte adgang til det trin eller speciale, som aftalen skal omfatte og kan ikke suppleres.

For at støtte både virksomheder og skoler i ansættelse af elever med HG bevis har Uddannelsesnævnet samlet råd og vejledning om ansættelse af elever med HG beviser. Dels kan man læse nærmere om de to forhold, der nævnt ovenfor, og dels kan man hente en guide til, hvilke HG beviser der giver adgang til at indgå uddannelsesaftale.