Nye bekendtgørelser for de merkantile uddannelser

Nye bekendtgørelser er et resultat af en justeret formulering om merit i eux forløb og at Detailhandelsuddannelsens profil Farvehandel er nedlagt.

 

Nye bekendtgørelser vedrører Kontoruddannelser, Handelsuddannelsen, Eventkoordinator og Detailhandelsuddannelsen. I alle bekendtgørelser har ministeriet justeret formuleringen i § 6, st. 3 om merit i eux forløb for fag på gymnasialt niveau. I forhold til Detailhandelsuddannelsen er profilen Farvehandel nedlagt. Derudover er der ikke sket ændringer.

Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser og Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser er i gang med at justere fag og udsender derfor snart nye uddannelsesordninger i den obligatoriske 4 ugers høring på skolerne. I de øvrige uddannelser, hvor der ikke sker ændringer, vil uddannelsesordningerne senere på foråret blot blive ajourført med henvisning til de nye bekendtgørelser.

Bekendtgørelserne træder i kraft den 15. juli og gælder for elever, der begynder på uddannelsen denne dato eller senere.