Kurser i projektledelse

Mange virksomheder arbejder i dag projektorienteret med arbejdsopgaver, de løser for deres kunder. Det kalder på andre kompetencer som projektleder eller projektmedarbejder og her er der flere kursusmuligheder i AMU

 

Et projekt er en opgave, der har et veldefineret mål, som er afgrænset i tid og ressourcer, og som har en vis kompleksitet.

Når man vælger at organisere en opgave som et projekt, giver det nogle fordele i form af øget fokus på opgaven, og en øget prioritering og fleksibel brug af ressourcerne på tværs af grupper og afdelinger.

Projektlederrollen og projektmedarbejderrollen kalder imidlertid på nogle andre kompetencer, end arbejdet med sagsbehandling, kundeservice mv.

De fleste af landets erhvervs- og handelsskoler tilbyder kurser inden for projektarbejde, mens en stor del af skolerne udbyder kurser og forløb målrettet projektledelse. Indhold og varighed er nøje tilpasset virksomhedernes behov.

Priserne for det enkelte kursus ligger typisk på 108 kr. pr. dag for deltagere, der har til og med en erhvervsuddannelse og fuld pris for personer med en videregående uddannelse.

Kontakt en skole for at høre mere om pris og kursusindhold.

Se udbuddet af kurser i projektledelse og projekt som arbejdsform.