Detailhandelsuddannelsen deltager i DM Skills

Ikke mindre end 62 elever fra Detailhandelsuddannelsens grundforløb deltager i år i DM Skills i Fredericia den 4.-6. februar. Eleverne repræsenterer 14 handelsskoler.

 

Gennem de seneste tre år har en række skoler udviklet et koncept for deltagelse af grundforløbselever i konkurrencer inden for detailhandlens discipliner.

I år har Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser inviteret grundforløbsskolerne til et møde unde Skills-konkurrencerne, hvor udvalget vil gå ind i samarbejdet med udviklingen og afholdelsen af konkurrencerne inden for Detailhandelsuddannelsen. Med afsæt i skolernes erfaringer og store arbejde ønsker Detailhandelsudvalget at bidrage til, at også fremtidige konkurrencer bliver succesfulde.

Udvalget lægger op til, at der i fremtiden bliver afholdt både lokale og regionale konkurrencer forud for DM Skills.
Det vil give bredere og større opmærksomhed til uddannelsen, så markedsføringselementer, der ligger i Skills, rammer bredt i hele landet, og dermed giver opmærksomhed over for flest mulige kommende elever.

Detailhandelsuddannelsen er desuden repræsenteret med seks elever fra specialet Blomsterdekoratør.

Både blomsterdekoratørernes og grundforløbselevernes konkurrencer kan opleves i Hal D.