Arbejdsgruppe under HAKL forbereder AMU-udbudsrunde 2017

Efteruddannelsesudvalget HAKL har nedsat en arbejdsgruppe, der skal forberede den kommende AMU-udbudsrunde, der forventes i 2017.

 

Formålet er, at HAKL i løbet af 2016 bliver skarp på, hvilke udbudsvilkår, kriterier og indikatorer man især vil lægge vægt på, når man skal vurdere erhvervsskolernes ansøgninger om godkendelse af retten til kursusudbuddet inden for de 18 forskellige job- og kursusområder - fælles kompetencebeskrivelser - som HAKL har.

Ved AMU-udbudsrunde forstås, der hvor kursusudbuddet skal placeres hos erhvervsskoler og evt. private udbydere.