Specialet Lægesekretær indgår i udbudsrunde 2017 og er stadig et speciale i kontoruddannelsen

Selvom uddannelsen til lægesekretær på sigt skal løftes til akademiniveau, er det i dag stadig et speciale i kontoruddannelsen og indgår derfor i den igangværende udbudsrunde 2017

Uddannelsesnævnet har modtaget en række henvendelser om, hvor vidt specialet Lægesekretær indgår i den igangværende udbudsrunde – det gør det!

Forvirringen er formentlig opstået i kølvandet på, at HK Kommunal/Danske Lægesekretærer i samarbejde med Danske Regioner i november 2015 blevet enige om at løfte uddannelsen af lægesekretærer fra en erhvervsuddannelse til en kort videregående uddannelse og derfor er gået i gang med at udvikle forslag til en uddannelse.

Områdeudvalget for Kontoruddannelser til den Offentlig Forvaltning (OmKOF) og Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser forventer, at specialet vil være en del af kontoruddannelsen i endnu nogle år, indtil der er uddannet lægesekretærer efter en ny uddannelse.

Uddannelsesnævnet vil derfor gøre opmærksom på, at specialet indgår i den igangværende udbudsrunde 2017, og at ansøgninger om retten til at udbyde kontoruddannelse med specialer også omfatter specialet Lægesekretær.