Flere specialistspor på vej i AMU

I nogle år har det været muligt for de kommende salgsassistenter at blive undervist i de såkaldte specialistspor – specialefag på højt niveau. Ny mulighed åbner sig snart for alle andre butiksansatte.

 

Tre handelsskoler er i gang med at udvikle nye AMU kurser, der svarer til nogle af de specialistspor, der udbydes under salgsassistentuddannelsen. Det drejer sig om specialistsporene:

  • Butiksdrift
  • Multikanalmarkedsføring
  • Produkt og sortiment

Specialistspor i AMU bliver sammensat af allerede eksisterende kurser i det omfang, niveauet og indholdet passer, og de nye kurser, der udvikles på DKLL niveau 5. Det endelige antal nye kurser er endnu ikke fastlagt, men det forventes at de kan udbydes i løbet af foråret.

Specialistspor i AMU bygger bro mellem arbejdsmarkedsuddannelser og moduler i videregående voksenuddannelse.

En AMU-kursist der gennemfører undervisningen i et specialistspor er allerede i gang med akademiuddannelsen Retail: Fagene svarer nemlig til fag på AU Retail, og kursisten har mulighed for at gå til eksamen på et erhvervsakademi, og dermed opnå de mellem 5-10 ETCS point efter bestået fag og eksamen.

Udviklingsarbejdet udføres af handelsskolerne VidenDjurs, Århus Købmandsskole og Handelsfagskolen.

Læs mere om specialistspor på Detailhandelsuddannelsen.