Login


Glemt kodeord?
Hvem kan blive bruger?

Nyheder

Praktikpladsstatus, august 2017

Denne opgørelse omfatter aftaler, der er modtaget på skolerne fra januar til udgangen af august, og dermed indgår en række af de aftaler, der starter august-september, nu endelig i opgørelsen...
18/09/2017

Kontorelev fra ZBC vinder HKs fagprøvepris

Anne Katrine Heje fra ZBC, har forleden vundet HKs fagprøvepris for sin opgave, som vil komme til at lette arbejdsgangen væsentligt på arbejdspladsen.
15/09/2017

Markant stigning i AMU-kurser med garanti for gennemførsel

Der har i første halvår 2017 har været udbudt i alt 10.268 kurser på HAKLs område, hvoraf 4.089 af dem var garantikurser.
14/09/2017

Jobrettet uddannelse for ledige i AMU giver flere jobmuligheder

Lene Pedersen udnyttede tiden between jobs til at opkvalificere sig inden for sit fag på Learnmark Efteruddannelse
04/09/2017

Bliv faglært i detailbranchen med AMU-kurser

Vidste du, at ufaglærte medarbejdere i detailbranchen kan opnå faglært status gennem efteruddannelse med AMU-kurser med lav deltagerbetaling og VEU-godtgørelse?
28/08/2017

AMU-kurset "Kommunikation i patientforløbet" gav ny viden i praksis

Hos Tandlægerne i Langeskov kommunikeres der på livet løs.
28/08/2017

Fra ufaglært bagerkone til faglært salgsassistent i SuperBrugsen

Endnu en kursist på uddannelsen Fra Ufaglært Til Faglært er blevet faglært.
28/08/2017

Gode jobmuligheder for handelsuddannede

Gode jobmuligheder for handelsuddannede
21/08/2017

Størst fremgang i AMU-kursusaktiviteten på detailhandel 1. kvartal 2017

De nyeste tal for efteruddannelsesudvalget HAKL viser fortsat fremgang i kursusaktiviteten.
15/08/2017

Praktikpladsstatus, juli 2017

Der er endnu et par måneder til, at vi har et helt klart billede af årets praktikpladsudvikling. Den nyeste opgørelse omfatter kun aftaler modtaget til og med juli måned, mens den største andel af aftaler først vil blive registeret i august/september samtidigt med, at de fleste aftaler starter. Derfor kan nedenstående tal nå at ændre sig væsentligt i løbet af de næste to måneder, og skal læses i det lys.
15/08/2017

Flere elever indgår aftaler med talentspor på Detailhandelsuddannelsen

I 2016 startede 745 ud af 2025 elever på en uddannelsesaftale med talentspor på Detailhandelsuddannelsen. Det svarer til 37% af det samlede antal aftaler på den nye ordning.
08/08/2017

Nedgang i optaget på de merkantile erhvervsakademiudannelser

I 2017 er der optaget sammenlagt 8% færre elever på de merkantile erhvervsakademiuddannelser sammenlignet med året før.
02/08/2017

Lederuddannelse i AMU giver virksomheder hurtig effekt

Peter Jørgensen, Operational Manager hos Prime Cargo i Kolding, har valgt at investere i sine medarbejdere ved at sende dem på kursus hos IBC.
01/08/2017

2 Handelselever og 2 Kontorelever får DI´s lærlingepris

DI har kåret de 18 vindere af årets lærlinge i deres regioner.
17/07/2017

Fitnessinstruktør er omfattet af praktikpladskrav i 2018

Uddannelsen til fitnessinstruktør kommer næste år til at være omfattet af et ”praktikpladskrav”, mens den i 2017 er begrænset med en kvote på 50 elever.
17/07/2017

Tandklinikassistentuddannelsen har fået adgangsbegrænsning

I 2018 kan 447 elever starte på 2.del af grundforløbet uden en uddannelsesaftale på Tandklinikassistentuddannelsen.
10/07/2017

Eventkoordinator har fået adgangsbegrænsning til grundforløbets 2. del i 2018

På Eventkoordinatoruddannelsen kan 300 elever starte på 2. del af grundforløbet uden uddannelsesaftale.
10/07/2017

Effekter af HAKLs kurser

39 virksomheder er blevet interviewet om deres bevæggrunde og effekter af brug af HAKLs kurser.
20/06/2017

Kursusudbud med garanti er stigende

Den nyeste statistik viser, at et stigende antal kurser udbydes med garanti inden for administration, detailhandel og it.
20/06/2017

Praktikpladsstatus, maj 2017

Statistikken for optaget i 2017, til og med maj, viser en samlet stigning i antallet af indgåede uddannelsesaftaler på de merkantile uddannelser sammenlignet med maj 2016.
15/06/2017

Grundforløbet til elever med hhx baggrund

Med reformen mistede elever med hhx baggrund i 2015 deres hidtidige fritagelse for grundforløbet og skal gennemføre det uddannelsesspecifikke fag og bestå grundforløbsprøven i et forløb, der varer op til 5 uger. På baggrund af de hidtidige erfaringer med grundforløbet har de faglige udvalg skrevet til ministeriet, at eleverne bør godskrives hele grundforløbet.
09/06/2017

Folketinget har vedtaget lov om praktikpladsafhængig AUB m.m.

Folketinget vedtog i sidste uge L202 som var lovforslaget om ændring af Praktikpladsafhængigt bidrag til AUB m.m.
08/06/2017

Tilskud til praktikpladsopsøgende arbejde på det merkantile område fordelt

AUB har fordelt tilskudsmidlerne fra forårets AUB-pulje og igen i år har over halvdelen af LUU’ ernes ansøgninger inden for de merkantile uddannelser modtaget tilskud.
08/06/2017

Afkortning af AMU-kurser klar

HAKL har 37 kurser på listen over forsøg med afkortning af kurser for grupper.
07/06/2017

Beskæftigede udgør langt størstedelen af AMU-kursisterne

På HAKLs område er andelen af beskæftigede en smule højere end for hele AMU.
07/06/2017

Ny uddannelsesordning på Tandklinikassistent

Ministeriet har netop udstedt en ny uddannelsesordning for Tandklinikassistent som gør det muligt fremover at gennemføre uddanelsen med talentspor
31/05/2017

Garanti for kursusgennemførelse

En evaluering af konceptet "garantikurser" i AMU går nu i gang.
24/05/2017

Skarpere på e-handelskompetencer

Stor vækst i e-handel udfordrer medarbejdernes e-handelkompetencer.
24/05/2017

Gode kursushistorier i AMU

Opfordring til kursusudbydere: Fortæl om jeres gode kursushistorier i AMU.
24/05/2017

Morgenseminar om Ny Mesterlære i Kolding

Den 8. juni afholdes morgenseminar om Ny Mesterlære
22/05/2017

Praktikpladsstatus, april 2017

Statistikken for uddannelsesaftaler til og med april fortsætter de gode takter. Sammenlignet med samme periode sidste år, er der 13% flere aftaler.
17/05/2017

Praktikcentrene får fremover kompetence til at forlænge uddannelsen for elever i skolepraktik

En ny tolkning fra Undervisningsministeriet gør, at praktikcentrene fremover selv kan aftale forlængelse af uddannelsestiden med de elever som er i skolepraktik.
16/05/2017

Mette Kronborg fra IBC vinder fornem pris

Mette Kronborg, som til daglig underviser på Eventkoordinatoruddannelsen, har vundet en fornem pris hos Politiken. Her er hun blevet tildelt en særpris for sin kreative og energiske undervisning.  
15/05/2017

Tilmelding til AMU/HAKL nyhedsmails

Har du fået nye kollegaer inden for det seneste år?
09/05/2017

IGU-forløb målrettet detailbranchen

3 nye AMU-kursusforløb til IGU målrettet flygtninge og indvandrere i detailbranchen klar.
09/05/2017

Nyt kursus i kasse- og kundebetjening

Nu udbydes nyt kursus i kundeservicefunktioner målrettet kasse- og kundebetjening i detailbranchen.
08/05/2017

Top 10 AMU-kurser i 2016

Top 10 over mest anvendte kurser i 2016 inden for handel, administration, kommunikation & ledelse (HAKL).
08/05/2017

Begyndende vækst i HAKLs kursusaktivitet

Undervisningsministeriets tal for AMU-aktiviteten i 2016, vidner om en mindre stigning i HAKLs kursusaktivitet.
26/04/2017

AMU-vejen til EUD Kontor, Detailhandel og Handel

Kursusmoduler i grundlæggende administration, handel og detail er klar til udbud på skolerne.
26/04/2017

Forsøg med afkortning af AMU-kurser

HAKL har udvalgt 37 kurser, der fra 1. juni 2017 indgår i forsøget om kollektiv afkortning.
26/04/2017

Standardmerit på kontoruddannelser for voksne ændres den 1. juli 2017

Undervisningsministeriet har udstedt en ny bekendtgørelse, som har to primære konsekvenser. Den ene er frafaldet af standardmerit for voksne.
21/04/2017

Praktikpladsstatistikken for årets første tre måneder

Praktikpladsstatistikken for optaget i 2017, til og med marts, viser en samlet stigning på 12% i antallet af indgåede uddannelsesaftaler, sammenlignet med den samme periode for 2016. ...
19/04/2017

45 nye digitale materialer klar til undervisere

Der er nu udviklet 45 nye digitale materialer, som ligger på Uddannelsesnævnets hjemmeside.
05/04/2017

Ny version af AMU-tilmeldingsportalen EfterUddannelse.dk

Lettere adgangsvej for mindre virksomheder og selvstændige.
05/04/2017

Gode ideer til nye kursusbehov for 2018

Nu er det tid til at indmelde virksomheders og medarbejderes kompetencebehov 2018.
05/04/2017

AMU-kursuspakke skal hjælpe ufaglærte med GVU-planer på kontor

Info til skoler: Ny AMU-kursuspakke gør det muligt at gennemføre en GVU-plan på kontor.
29/03/2017

Ny FKB Tandklinikassistent godkendt

Den nye FKB 2748 Administration og assistance i tandklinikken er en opdatering og afløser den nuværende FKB.
16/03/2017

Mindre virksomheder får ny, nem adgangsvej til Efteruddannelse.dk

Den 2. april forventes ny version af AMU-tilmeldingsportalen EfterUddannelse.dk i drift.
16/03/2017

HAKL mini-konference om digitaliseringstrends

Den 21. marts 2017 er HAKL vært for en udvidet temadrøftelse om digitalisering.
16/03/2017

Karriereveje for elever på Offentlig administrations-speciale

I alt 4 fag udbydes på højeste niveau og har direkte relation til akademiuddannelsen. Med de nye fag har Offentlig administration i alt 4 fag på Ekspert-niveau ...
13/03/2017

To nye videnscentre for handel og service

Allerede i år etableres videnscenter for digital handel og i 2018 følger videnscenter om databaseret service og forretningsudvikling...
10/03/2017

Ny uddannelsesordning for Handelsuddannelsen på vej

Til sommer får Handelsuddannelsen en ny profil tilføjet - Storkundeprofil 
07/03/2017

Kontoruddannelsen får ny uddannelsesordning

Den nye uddannelsesordning, der netop er sendt i høring på skolerne...
07/03/2017

Nye karriereveje for lægesekretærelever

To af specialefagene på uddannelsen udbydes på højeste niveau og har direkte relation til akademiuddannelsen.
06/03/2017

Ny uddannelsesordning for Tandklinkassistentuddannelsen på vej

Den nye uddannelsesordning, der netop er sendt i høring på skolerne, tilføjer et talentspor til uddannelsen.
03/03/2017

Ny besøgsrekord på amukurs.dk

Stigning i antal besøgende på 7 %.
28/02/2017

Digitalt AMU-materiale klar til undervisere

Find digitalt materiale til 70 AMU-kurser inden for detail, ledelse, kontor, it og regnskab.
28/02/2017

Nye kursuspakker for ledige i kraft 1. marts

Læs og print foldere om de nye kursuspakker.
28/02/2017

Praktikpladsstatus, januar 2017

Årets første måling viser stigning i antallet af indgåede uddannelsesaftaler og et fortsat fald i antallet af elever i skolepraktik.
21/02/2017

Ansøgning om tilskud fra AUB til praktikpladsopsøgende arbejde

Fristen for påtegning hos de faglige udvalg i Uddannelsesnævnet er den 15. marts 2017 ...
08/02/2017

Stigning i antallet af indgåede praktikpladser og skolepraktik - hele 2016

Årets sidste måling viser en stigning i antallet af indgåede uddannelsesaftaler på stort set alle uddannelser i Uddannelsesnævnet og antallet af elever i skolepraktik er fortsat faldende ...
01/02/2017

DM i Skills 2017 overstået for denne gang

Detailhandelselever var repræsenteret ved deltagelse i to konkurrencefag: blomsterdekoratør, hvor vinderen blev Julie Horne Larsen fra Handelsfagskolen/Florina Blomster, Øster Vrå og detailhandel...
01/02/2017

Ændring på vej ift. afkortning af kontoruddannelsen til voksne

Voksne, der går i gang med kontoruddannelsen ...
25/01/2017

DM i Skills 2017

DM i Skills er godt i gang!
25/01/2017

Specialet Rejseliv nedlægges i 2017

Fra og med sommeren 2017 vil profilen Rejseliv ikke længere eksistere som et selvstændigt speciale inden for kontoruddannelsen. Branchen opfordres i stedet til at benytte specialet Administration...
23/01/2017

Satser for løntilskud og lønrefusion forhøjet

De nye lønrefusionssatser dækker skoleophold fra 1. januar 2017 er forhøjet ift. 2016. De nye satser gælder også løntilskud for elever, der uforskyldt har mistet sin praktikplads ...
19/01/2017

I januar forventes info fra STAR om den nye positivliste 2017

STAR – Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering - har oplyst, at man inden udgangen af januar forventer at kunne informere kursusudbydere og efteruddannelsesudvalg om den endelige positivliste 2017, der forventes at træde i kraft 1. marts.
18/01/2017

Uddannelsesnævnet søger uddannelseskonsulent

Uddannelsesnævnet søger uddannelseskonsulent til erhvervsuddannelser.
11/01/2017

Handelsuddannelsen er udpeget til fordelsuddannelser i 2017

Undervisningsministeren har i dag offentliggjort navnene på de erhvervsuddannelser, der i 2017 betragtes som fordelsuddannelser, og handelsuddannelse med specialer er blandt de 33 uddannelser...
10/01/2017

Danmarks bedste detailhandelselever er på vej til Aalborg

Om ganske kort tid går det løs med DM i Skills i Gigantium i Aalborg; Detailhandelsuddannelsen repræsenteres af 18 elever fra ni skoler
09/01/2017

Produceret af Adapt A/S