Nyheder

I det nye lovforslag om gymnasiale uddannelser, som pt. er i høring, præciseres videreuddannelsesmulighederne for eux-elever, særligt for dem, der ikke gennemfører hele deres erhvervsuddannelse.

HAKL har netop igangsat udviklingen af en kursuspakke for ufaglærte med GVU-planer, der gerne vil være faglærte på kontorområdet.

Salgskonsulenter er efterspurgte af virksomhederne, og i flere år har salgskonsulenter toppet listen over virksomhedernes forgæves rekrutteringer, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udarbejder.

HAKL har modtaget Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings indkaldelse af efteruddannelsesudvalgenes ansøgninger om udviklingsopgaver på AMU-området i 2017.

Arbejdsmarkedets parter har i fredags indgået en trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft og praktikpladser.

Uddannelsesnævnet har modtaget en del ansøgninger fra LUUerne til efterårets AUB pulje om det praktikopsøgende arbejde.

Digitalt kursusforløb skal gøre det mere attraktivt for ufaglærte medarbejdere i detailhandelen at blive faglærte med brug af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU).

Ved udgangen af 1. halvår 2016, er der registreret flere nye merkantile uddannelsesaftaler, sammenlignet med samme periode fra sidste år.

Lige før sommerferien lancerede HK Handel og Dansk Erhverv kampagnen for markedsføring af detailhandelsuddannelsen. Detailhandelsvirksomheder, der overvejer at ansætte en elev, har netop nu gode muligheder for at finde en elev.

68% af ny-udlærte, der har uddannelser inden for kontor og handel, er i høj grad fortsat ansat på deres praktiksted året efter.