Nyheder

Tiden efter jul minder mange butiksansatte om vigtigheden af at være skarp på bytteregler, og hvordan eventuelle reklamationer skal håndteres

I 2016 stiger kursusprisen markant på flere af de mest anvendte kurser i AMU

Det er især kurser i kommunikation, samarbejde og deltagelse i forandringsprocesser der hitter – både for medarbejdere og ledere

Du kan nu søge de nye jobrettede forløb for ledige frem på amukurs.dk inden for handel, administration, kommunikation og ledelse

Regeringen vil drøfte med arbejdsmarkedets parter, hvordan AMU-systemet kan gøres mere målrettet og fleksibelt.

Den årlige ansøgning om AMU-udviklingsmidler er nu afleveret til Styrelsen for Undervisning og kvalitet.

På et HAKL-møde gik 14 skoler, heraf 8 nye i gang med at udvikle forretningsmodeller for onlie læring i AMU.

Normalt vil ca. 80 % af de merkantile uddannelsesaftaler for et helt år være registreret ved udgangen af september måned, og i år er der indgået 6.827 merkantile uddannelsesaftaler...

Træning af seniorer og salgskompetencer samt udholdenhedstræning er i fokus i de nye opkvalificerende uddannelsesforløb målrettet medarbejderne i fitnesscentre og personlige trænere

Kan du rådgive kunderne om fødevareprodukter, når fokus er på økologi og kvalitet?