Analyse og afdækning af bæredygtighed i efteruddannelse på HAKLs område

 

Young plant growing in the morning Young plant growing in the morning light and green bokeh background  , new life growth ecology concept green transition stock pictures, royalty-free photos & images

Analyse og anbefalinger af kompetencebehov ved grøn omstilling og bæredygtighed

HAKL har igangsat et analyse projekt, der skal afdække hvordan arbejdsfunktioner og kompetencekrav til salgs- og kundemedarbejdere, indkøbs- og logistikassistenter, økonomimedarbejdere, administrative medarbejdere i det private såvel som det offentlige påvirkes af bæredygtighed og ændrede forretningsmodeller.

Analysen skal også afdække hvorvidt efteruddannelse kan ske inden for den eksisterende kursusstruktur eller det kræver helt nye kompetencer og dermed også nye AMU-kursusforløb.

Projektet skydes igang med en workshop for ledere i 20 spydspidsvirksomheder, der afholdes i Uddannelsesnævnet den 2. september 2021.

For at få lavet analysen samarbejder HAKL med Center for cirkulær økonomi og BDO. 

Siden opdateres løbende.