AI og effektivisering af arbejdsprocesser

AI og effektivisering af arbejdsprocesser på de merkantile erhvervsuddannelser samt efter- og videreuddannelse

 AI og kunstig intelligens stormer frem og har gjort sit indtog på de danske arbejdspladser og virksomhederne har øje for betydningen for forretningsudvikling og konkurrencekraft samt for optimering af eksisterende løsninger og effektivisering af arbejdsgange.

AI har naturligvis stor politisk opmærksomhed hos regeringen, i organisationer og i EU, da AI ud over de mange fordele kræver opmærksomhed på sikkerhed, ophavsret, databeskyttelse og transparens.

En effektiv anvendelse af AI i virksomhederne giver behov for kvalificeret faglært arbejdskraft. Efterspørgslen efter uddannede faglærte er stor og det er en udfordring. De seneste fremskrivninger viser, at der kommer til at mangle faglærte i Danmark i fremtiden. På det merkantile område melder virksomhederne om mangel på elever og faglærte.

For at imødekomme behovet for AI-kompetencer på de merkantile erhvervsuddannelser samt efter- og videreuddannelse arbejder de faglige udvalg og HAKL målrettet på at udvikle relevante uddannelsestilbud, der kan sikre bedre forhold for udvikling og brug af AI samt kunstig intelligens i virksomhederne.

20201019pht89614original