Seneste nyt om AI

Nye kurser:

AI-systemer til merkantile arbejdsopgaver, basal (21985)

Deltageren kender til den relevante lovgivning, der berører generativ AI, og kan anvende AI under hensyntagen til databeskyttelse og datahåndtering.Deltageren kan forholde sig til de etiske problematikker omkring generative AI's datagrundlag, den indbyggede bias og potentialet for at skabe misvisende eller fejlagtige informationer, samt vurdere hvordan det kommer til udtryk i de materialer AI genererer, når arbejdsopgaven skal løses.Deltageren kan kommunikere og anvende strategier i arbejdet med generativ AI (prompting) til at skabe tekstmaterialer, billeder, tal mm. til at løse brancherelevante arbejdsopgaver.Deltageren kan ud fra viden om grundprincipperne i LLM (Large Language Model) forholde sig til styrker og svagheder i generative AI-systemer, samt udvælge de AI-systemer, hvis styrker bedst løser administrative opgaver som eks. kommunikationsopgaver, sagsbehandling, salg, logistik, spedition, markedsføring eller økonomi m.m.

Du kan læse mere om kurset HER.

fireflyaisystemertilbusiness9379

AI genereret billede. (Uddannelsesnævnet 2024)

 

Hvor finder du de nyeste AI kurser:

På platformen amukurs kan man nu nemt finde de relevante kurser inden for AI og kunstig intelligens, da de har fået egen oversigt. Her kan man løbende følge med i nyudviklede og reviderede kurser.

udklip

Følg med i kurser her

 

 AI i eksisterende og nye HAKL kurser

Inden for FKB Adninistration er HAKL igang med at indkorporerer AI i følgende kurser:

  • Revision af 46486 Virksomhedskommunikation med e-mail
  • Revision af 47298 Referat- og notatteknik
  • Revision af 47299 Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug
  • Revision af 47300 Tekster på papir - formulering og opbygning
  • Revision af 49770 Søg og anvend informationer fra internettet (under FKB 2735)
  • Revision af 49755 Datahåndtering for administrative medarbejdere (ift. øgede brug af kunstig intelligens)
  • Nyt kursus 21969 Introduktion til RPA i administrative funktioner
  • Nyt kursus Kvalitetssikring og kildekritik ift. anvendelse af kunstig intelligens i virksomhedens skriftlige kommunikation