Understøttelse af nye fleksible muligheder på AMU

- friere muligheder for at kombinere AMU-undervisning med

videregående voksenuddannelse

 

 flex1323flex1323

HAKL har som strategisk mål, at der etableres gennemskuelige adgangsveje imellem AMU-uddannelserne og akademi- og diplomuddannelserne (VVU), og at der i AMU-systemet udvikles kompetencer, som kan lette vejen for de kursister, der ønsker at fortsætte deres kompetenceudvikling på AU- og diplom-niveau. Der skal være en entydig og naturlig vej fra AMU til efter- og videreuddannelse på videregående institutioner, hvor deltageren oplever at opbygning af kompetencer foregår i et sammenhængende forløb, fordi den faglige afstand imellem AMU og efter- og videreuddannelse på AU- og diplom-niveau mindskes.

Projektet har afdækket og genereret generiske modeller for kombination af kompetencer i AMU-uddannelsesforløb og AU-efter- og videreuddannelse. Uddannelsesforløbene er udviklet af AMU-udbydere og erhvervsakademier i fællesskab og udviklere er geografisk placeret ud over hele Danmark.

Folder med et overblik over de udviklede forløb.

I projektet er der udviklet 4 uddannelsesforløb som følger:

  1. Salgspsykologi og grundlæggende salg
  2. Kommunikation i praksis 
  3. Erhvervsøkonomi 
  4. Lederuddannelse 

HAKL har på digitalt møde den 12. januar 2021 kl. 10 - 12, præsenteret 4 uddannelsesforløb.

De 4 uddannelsesforløb:

Kl. 10.00 Salgspsykologi og grundlæggende salg v. Thomas Bystrup-Kjær, virksomhedskonsulent, Tietgen

Kl. 10.30 Kommunikation i praksis v. Karen Engholm-Nørby, underviser, EUC Nordvest

Kl. 11.00 Erhvervsøkonomi v. Henning A. Madsen Hartwig, underviser, ZBC

Kl. 11.30 Lederuddannelse v. Bo Glerup, uddannelseschef, EASV

Til de 4 uddannelsesforløb er udviklet informationsmatrialer og lektionsplan, som kan hentes nedenfor.

Salgspsykologi og grundlæggende salg - varighed 14 dage

Kommunikation i praksis - varighed 11 dage

Erhvervsøkonomi - varighed 9 dage

Lederuddannelse - varighed 17 dage